Педагогіка початкової школи

ЗОБРАЖЕННЯ КОМАХ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Курсова робота викладена на 38 сторінках друкованого тексту, список використних джерел налічує 41 джерело, в додатках наведено зображення комахи в класичних творах образотворчого мистецтва, приклади зображення комах в різних образотворчих техніках.

В курсовій роботі розкрито специфіку викладання образотворчого мистецтва у початковій  школі та педагогічні умови розвитку зображувальної діяльності молодших школярів, проаналізовано історичні аспекти використання зображення комах у світовому живописі. В ході написання курсової роботи було проведено експериментальне дослідження особливостей зображення комах дітьми молодшого шкільного віку. За отриманими результатами дослідження було розроблено рекомендації щодо використання різних технік зображення комах на уроках образотворчого мистецтва в початковій школіМетою курсової роботи є  дослідження методичних особливостей реалізації зображень комах на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. Об’єкт: методика викладання образотворчого мистецтва в молодших класах. Предмет: методичні аспекти зображення комах на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Робота грунтується на дослідженнях Є.Антонович, А.Бакушинский, Г.Беда, С.Бучинський, І.Глинська, С.Коновець, В.Космінська, О.Красовська, В.Кузин, Л.Любарська, Г.Падалка, Н.Петров, О.Рудницька, Р.Шмагало та ін.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОБРАЖЕННЯ КОМАХ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1.1. Використання зображення комах у світовому живописі 
1.2. Специфіка викладання образотворчого мистецтва у початковій  школі 
1.3. Педагогічні умови розвитку зображувальної діяльності молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗОБРАЖЕННЯ КОМАХ УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

2.1. Емпіричне дослідження особливостей зображення комах дітьми молодшого шкільного віку

2.2. Рекомендації щодо використання різних технік зображення комах на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОБРАЖЕННЯ КОМАХ

НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1.1. Використання зображення комах у світовому живописі

Комахи (у науковій систематиці — клас безхребетних тварин типу членистоногих) у житті людини завжди відігравали та відіграють як негативну, так і позитивну роль. З одного боку, багато комах є шкідниками сільськогосподарських культур, харчових продуктів, а також паразитами людей, тварин та рослин. З другого боку — деякі види комах приносять значну користь: беруть участь у ґрунтоутворенні, запилюють квіткові рослини, в Азії, Африці та Південній Америці комах вживають у їжу. Одомашнення бджоли медоносної та шовкопряда шовковичного дало змогу людині отримувати мед та шовк, із червця́ (кошенілі) виготовляють фарб [25].

Серед незначних культурознавчих досліджень специфіки зображення комах в історії живомису можна навести праці В. Алексєєва, Ю.Звездіної, В.Кругера, А.Піглера, М.Соколова та ін.

Велике значення цього класу тварин для людини не могло не позначитися й на культурі. У давнину деякі види комах мали символічне та сакральне значення, про інших складали містичні легенди. Естетично привабливий вигляд деяких комах (метеликів, жуків) надихав і надихає митців на створення полотен[1].

Ще в неолітичному мистецтві зустрічаються схематичні зображення бджоли, метелики та інші комахи в якості ттемічних знаків [41]. Комахам в культурі здавна була притаманна особлива живучість: будь-яке інше істота могло долучитися до поховального обряду, лише будучи принесенав жертву, тоді як жуки-некрофаги могли продовжувати безтурботно жити і розмножуватися, виконуючи свою магічну функцію по очищенню кісток від плоті. Комахи як би втілили в собі біочас [38].

Однак Ренесанс їх ілюзорно одушевив. У плані видовому можна обмежитися двома найпопулярнішими арткомахами Відродження: мухою і метеликом, що на перший погляд складають чорно-білу смислову антитезу. Дійсно, мухи, розносячи нечисть та заразу, постають насамперед осквернителями таїнства і вісниками зла. Про зло, гріх і тлінні вони постійно нагадують і в ренесансно-барокових натюрмортах: розкішна квітка з мухою виглядає як нечиста. Метелик в порівнянні з мухою виглядає цілком позитивно, будучи, в дусі давньої традиції, символом людської душі в стадії її небесного здіймання з земної гусениці і лялечки [38].

В одній з робіт Лотто (1506), вона перебуває головною героїнею образу, пурхаючи в променистому безлюдному ландшафті. Доссо Доссі створив «Юпітера, що малює метеликів» («Юпітер, Меркурій і Доброчесність», 1524-1525), унікальну за сюжетом, але по-своєму типову для ренесансної естетики картину, хоча олімпійське малювання метелика залишається актом абсолютно нез’ясованим. Скоріше тут дрібна комаха, служить не стільки вісником добра або зла, скільки вісником думки, яка відкрилась в образі [41].

Класичні полотна епохи Відродження-Бароко воістину рояться комахами. На картині Я.ван Хюйсума  “Букет квітів у вазі” (1722) вони не просто візуально маячать, як муха на портретах або метелик Доссі, але активно під’їдають, підточують рослини, драматично форсуючи контраст росту і в’янення. І в свою чергу стають жертвою птахів. Природа виглядає як постать, що «з’єднала смерть і буття». Три хрономери – природно-світовий, надприродний і  творчоментальний або естетичний – накладаються один на одного з граничною щільністю, посилюючи відчуття трепетної тісноти [38]. Таким чином, комахи тепер стали не тільки гідним, але часом і центральним предметом живопису.

Далі художні метаморфози сплітаються з науковими мріями. У XVII столітті досліди з отримання штучних комах ведуться і реально, і філософськи-умоглядно: серед наукових чудасій «Нової Атлантиди» Ф.Бекона є лабораторії, де можна побачити «зародження з повітря живих істот, жаб, мух і деяких інших». Однак езотеричні ящики натуралістів XVII століття, призначені для виробництва мух, були все ж досить нечисленні в порівнянні з тисячами полотен, які теж цілком можуть претендувати на статус лабораторій природи. Ентомолог і художник поєднувалися в одній особі, як у випадку з Йоханом Годардом, який присвячував «натуральної метаморфозу» (назва його книги 1662-1669 рр.) І вчені тексти, і картини з квітами і комахами [1].

Але найвідомішим є приклад Матильди Сибіли Меріан. Величезні альбоми її акварелей, створені на рубежі ХVII-ХVIII століть, в тому числі «Історія комах Європи». Атмосфера тлінність і смерті (розкішні квіти Меріан незмінно в’януть і з’їдаються комахами) поєднується, завдяки метаморфозам комах, зі слабким, але безперервним пульсом життя. Меріан зображує не тільки гусениць і метеликів, а й проміжні етапи – личинки і залишки гусеничної шкіри [41]. Таким чином, у квітах і комах мистецтво прагне повторити життя, надавши їм максимальне подобу біооригіналам.

Говорячи про зображення комах в живописі особливу увагу необхідно звернути на китайський жанр Хуа-няо ( «Птахи і квіти»). Композиції зображень квітів, птахів, рослин, плодів, комах в супроводі каліграфічних написів, іноді сповнені асоціативно-символічного змісту, виконувалися на сувоях шовку чи паперу, на ширмах, віялах, порцеляні, на виробах з лаку і емалей [33].

Появу жанру датують X століттям нашої ери. Жанр «Птахи і квіти» був тісно пов’язаний з розвитком пейзажного жанру. На відміну від останнього, художники відмовлялись від панорамних зображень і численних деталей краєвидів. На аркуші чи невеликому сувої зображували лише невеликі природні куточки — листя і бутони лотоса, що стирчали з води, гілку розквітлої дикої …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *