Хімія та біологія

ЛУЧНІ РОСЛИНИ РОДИНИ АЙСТРОВИХ В ОКОЛИЦЯХ

В роботі проведена комплексна характеристика 23 видів лучних айстрових рослин околиць міста …: їх біоморфологічні, екологічні властивості, колообіг поживних речовин, участь у травостоях.  Більш детально досліджена динаміка фізіологічних процесів та вміст окремих речовин в лучних рослинах.

ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
 Природні умови району дослідження
РОЗДІЛ 2. Літературний огляд
РОЗДІЛ 3. Програма і методи дослідження
РОЗДІЛ 4. Лучні айстрові околиць міста …
4.1. Видовий склад
4.2 Біоморфологічні особливості
4.3 Екологічні особливості
4.4 Участь у травостоях
4.5 Колообіг речовин ділянок з участю лучних айстрових
4.6 Народногосподарське значення
РОЗДІЛ 5. Динаміка фізіологічних процесів та вмісту окремих речовин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


РОЗДІЛ 1
ПРИРОДНІ УМОВИ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

До 1928 року Баштанський район називався Полтавським.
Баштанський район знаходиться у східній частині Миколаївської області. Займає площу 170тис. 616 га, в тому числі ріллі 119,7 тис. га. У районі 60 населених пунктів ( місто Баштанка і 59 сіл).
Район лежить у межах Причорноморської низовини, рельєф низовинний, слабо розчленований, абсолютні відмітки від 70м в річкових долинах до 100м на півночі району.
З корисних копалин значення мають поклади піску та глини. Баштанський район розташований у межах Причорноморської середньо степової фізико–географічної провінції [25].
Пересічна температура січня –4,2, липня +19,5, період з температурою понад +10 становить 171 день, понад +15 – 134дня. Протягом року випадає від 426 до 464мм опадів [39].
Головна річка Інгул ( з притокою Громоклеєю) впадає у Бузький лиман Чорного моря. Малі річки влітку пересихають. Основний земельний фонд складають південні чорноземи, що належать до звичайних, південних мало гумусних і південних солонцюватих чорноземів, місцями – дерново–піщані, в долинах річок – лучно–чорноземні ґрунти [39].
До природної рослинності належать типчаково–ковилові степи з незначним ксерофітним різнотрав’ям, лучні заплавні та суходільні фітоценози. Є штучно створені лісові масиви на схилах балок та в надзаплавних терасах річок Інгулу і Громоклеї. Загальна площа державного лісового фонду – 7406 га. Проводяться протиерозійні заходи, будівництво гідротехнічних споруд, насадження полезахисних та прияружних лісосмуг, тощо [29].
Фауна околиць міста Баштанки є типовою для степової зони України. Найбільш поширеними із ссавців є ховрах сірий, тушканчик великий, полівки сіра та степова, хом’ячок сірий, сліпак, лисиця–корсак, тхір–перев’язка, їжак вухатий. З птахів – жайворонок, перепілка, вівсянка, сіра куріпка. Сереж плазунів розповсюджені полоз жовтобрюхий і гадюка степова [39].
У Баштанському районі є природні заказники місцевого значення …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *