Інформатика і математика

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР В ШКІ

Зміст
РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ТЕМИ «ТЕКСТОВІ РЕДАКТОРИ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ
1.1.    Аналіз програм з інформатики для шкіл різного профілю та програм, розрахованих на різну кількість років навчання щодо викладання теми «Текстові редактори»
1.2. Особливості представлення даної теми в різних підручниках з інформатики
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ТЕКСТОВІ РЕДАКТОРИ» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
2.1. Методичні особливості викладання основних понять, термінів теми «Текстові редактори», найефективніші методи подання теоретичного матеріалу
2.2.1. Практична робота №1. Ведення і редагування тексту
2.2.2. Практична робота №2 Форматування тексту
2.2.3. Практична робота №3 Робота з графічними об’єктами
2.2.4. Практична робота №4. Робота з таблицями
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ТЕМИ «ТЕКСТОВІ РЕДАКТОРИ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ.

1.1.    Аналіз програм з інформатики для шкіл різного профілю та програм, розрахованих на різну кількість років навчання щодо викладання теми «Текстові редактори».

Нами було проаналізовано представлення теми «Текстові редактори» в навчальних програмах загальноосвітніх шкіл з різним профілем навчання.
Так, для шкіл з універсальним профілем навчання курс інформатики для 10-11 класів розрахований на 70 годин (1 година в тиждень), на тему «Текстові редактори» відведено 10 год. в 10 класі. Уроки можна розпланувати таким чином:
1. Системи обробки текстових документів. Призначення класифікація. Головне вікно текстового редактора.
2. Практична робота №1. Ведення і редагування тексту.
3. Виділення тексту. Операції з виділеним фрагментом тексту. Форматування тексту.
4. Практична робота №2. Форматування тексту.
5. Об’єкти в документах.
6. Практична робота №3. Робота з графічними об’єктами.
7. Використання таблиць.
8. Практична робота № 4. Робота з таблицями.
9. Перегляд і друк документа.
10. Тематична атестація. [15]
Відповідно до програми учні повинні знати: призначення й основні функції текстового редактора; правила роботи з текстовим редактором; основні операції, що можна виконувати з текстом. Учні повинні вміти: запускати на виконання текстовий редактор; зчитувати текст із зовнішніх носіїв; працювати з текстовими файлами; виконувати основні операції при роботі з об’єктами в середовищі текстового редактора; редагувати, виділяти та вилучати фрагменти тексту; копіювати, переносити фрагменти тексту, виконувати заміну одного фрагменту тексту іншим, здійснювати пошук контекстів; вставляти графічні об’єкти і таблиці в текст; знаходити текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом тощо;  оформляти належним чином типові документи, реферати, статті, тези виступів;  роздруковувати текст. [9]
Для загальноосвітніх навчальних закладів без використання комп’ютера для 10-11 класів програма розрахована на 35 год., з них на вивчення теми «Текстові редактори» виділено лише 3 години, на яких учням подається загальна теоретична інформація, учні ознайомлюються з основними операціями, які можна виконувати за допомогою текстового редактора.
Для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного профілю [5], де інформатика викладається в 10-11 класах з загальною кількістю годин – 70, тема «Текстові редактори» розрахована на 12 годин, причому більше уваги приділяється вивченню тем редагування та форматування текстів та їх фрагментів, створенню типових документів (заява, оголошення, візитка та ін.) і рефератів з навчальних предметів, а також додана ще одна практична робота на закріплення даного мета ріалу.
Для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів в 10-11 класах курс інформатики розрахований на 140 год. (2 год. на тиждень). Тема «Текстові редактори» викладена на 12 годин. Крім зазначених знань, вмінь і навичок для шкіл універсального профілю, за даною програмою учні додатково повинні вміти зчитувати до текстового редактора текст, що зберігається на зовнішніх носіях; виконувати різні операції з контекстами, виконувати заміну одного контексту іншим, здійснювати пошук контекстів у тексті; з’єднувати кілька частин тексту в єдиний текст; підключати словник для знаходження орфографічних, граматичних помилок у тексті; використовувати шаблони документів; створювати документи за певною структурою та ін.
Для загальноосвітніх навчальних закладів технічного профілю вивчення інформатики [9] та технології починається з 7 класу, причому основний курс інформатики викладається в 7-9 класах, в 10-11 класах іде поглиблення навчального матеріалу за рахунок вивчення різноманітних спецкурсів. Отже, тема «Текстовий процесор» вивчається в 8 класі і розрахована на 14 годин, за своїм змістом вона схожа з програмою для шкіл з фізико-математичним, природничим та технологічним профілем, лише з урахуванням психологічних особливостей дітей 8 класу програма розрахована на більшу кількість практичних занять.
Для ліцеїв, гімназій, спеціальних шкіл з поглибленим вивченням інформатики курс інформатики розрахований на 8-11 класи (8-9 класи – 2 год на тиждень, 10-11 класи – 4 год на тиждень). Тема «Технології опрацювання текстової інформації» розрахована на 12 годин у 8 класі. За своїм теоретичним матеріалом і вимогами до знань, умінь і навичок учнів схожа на попередню програму.
Найбільша кількість годин на тему «Текстовий редактор» – 22 год. – виділена в програмі для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв у курсі «Інформатики та програмування», який розрахований на учнів 8-11 класів, на 560 год. (4 години на тиждень). Діти мають великі можливості в досконалому вивченні певного текстового редактора.
Досить змістовним і корисним є курс за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» [4], розрахований на 70 год для учнів 10-11 класів, що вивчається паралельно з курсом інформатики в середніх навчальних закладах будь-якого профілю. 12 год в ньому виділено на вивчення текстового редактора MS Word як інструмента сучасного справочинства. В курсі більш значна увага приділяється вивченню можливостей головного та контекстного меню програми, значна увага приділяється редагуванню

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *