Реферати безкоштовні

ОСОБЛИВОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НОРВЕГІЇ

Робота наведена в повному обсязі!!!!

План
Вступ
1. Історія створення і розвитку дошкільного виховання в Норвегії 
2. Теоретичні основи дошкільного виховання в Норвегії 
3. Зміст, форми і методи виховання в дошкільних установах Норвегії
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Сучасне українське суспільство часто звертається до пошуку раціональних шляхів формування особистості в єдності з європейськими традиціями і цінностями. Педагогічні теорії, методи і прийоми, накопичені розвиненими країнами Європи, можуть бути використані для вирішення найважливіших проблем вітчизняної освіти - всебічного розвитку особистості і гуманізації навчально-виховного процесу. Особливу значимість такий підхід набуває для дошкільної вітчизняної освіти.
Вітчизняна педагогіка вкрай потребує дослідження і цілісного аналізу досвіду дошкільної педагогіки всіх країн розвиненої демократії. Не менш актуальною є задача вивчення тенденцій та особливостей побудови систем суспільного дошкільного виховання в невеликих, таких, як Норвегія, державах, які знайшли свій шлях національно-культурного розвитку.
Як відомо, становлення і розвиток державної системи суспільного дошкільного виховання в Норвегії почався в 80-х роках XX століття, пережив період інтенсивного формування в останнє десятиліття і в цілому відображає в собі специфіку демократичного суспільства країни.

1. Історія створення і розвитку дошкільного виховання в Норвегії
Утворення системи дошкільного виховання в Норвегії залежало не тільки від соціально-економічних процесів, що проходили в країні на шляху її історичного розвитку, а й від географічних особливостей, культурного розвитку та умов урбанізації країни.
Королівство Норвегія - держава, розташована в Північній Європі, на Скандинавському півострові, що займає площу 324 000 квадратних км. Загальна кількість населення-4,1 мли. людей, 50% населення країни є жителями міст. Середня щільність населення в країні становить 12,65 людини на 1 кв.км.
Основним стримуючим фактором виникнення дошкільних установ було слабке заселення країни. Норвегія має дуже різноманітні природні умови. Її землі розташовані по рівнинах, гірським масивам, плоскогір'ях з безліччю озер, фіордів і узбережжях з тисячами островів. Навколишня природа і кліматичні умови ставлять серйозні проблеми виживання людини в цих умовах, а разом з тим сприяють створенню тісного контакту між людиною і природою.
При подібній формі поселення, коли окрема сім'я перебувала на значній відстані від іншої, можна було вижити тільки з урахуванням використання всіх природних ресурсів і за умови важкої праці всіх членів сім'ї. Діти в таких сім'ях були природним шляхом включені в соціальну і господарську діяльність. До шістдесятих років XX століття навіть дошкільнята виконували посильні трудові обов'язки в родині і могли бути важливою опорою в домашньому господарстві.
В цих умовах сформувалося ставлення до суспільного виховання, виражене в чіткій позиції, що тільки сім'я може і повинна нести відповідальність за дитину. Ідеалом сімейного устрою вважалося проживання селян і рибалок у досить віддалених хуторах один від одного, тому саморозвиток і самостійність лягли в основу норвезького мислення, яке містило в собі неможливість передачі власних дітей на виховання, тим більше в установи, які перебували під державним контролем.
Для країни була характерна пізня урбанізація, причиною якої послужили умови історичного розвитку. Лише в 1905 році Норвегія набула свою державну незалежність, перебуваючи до того понад п'ятсот років під датським і шведським правлінням. Населення країни складалося здебільшого з вільних селян і рибалок, що розселилися по величезній площі островів і віддалених куточків узбережжя. Все це вплинуло на збереження національних традицій та культурної спадщини суспільства.
До кінця XIX століття зростання робочих місць та утворення промислових селищ міського типу викликали підвищення рівня урбанізації в країні. Через сповільненості цього процесу більшість дітей дошкільного віку мали можливість ще довго, аж до повоєнного часу, грати на повітрі поблизу їх будинків і не потребувати громадському вихованні, маючи домашнє. Ця обставина давало можливість у відносно впевненого і невимушеного соціального спілкуванні з іншими дорослими з ближнього оточення.
У Норвегії, порівняно з європейськими країнами і з країнами Скандинавії, завжди зберігався дуже низький відсоток працюючих заміжніх жінок. Повільна урбанізація сформувала в населення сприйняття міста як місця шкідливого та непридатного для виховання дітей. Традиційно великі міста вважалися небезпечними для здоров'я людини, тим більше дитини. І в громадській думці народу ця ідея збереглася до середини XX століття.
Бажання забезпечувати однакові можливості для освіти кожного громадянина довго було центральним мотивом освітньої політики уряду держави в 30-х роках XX століття. Такої єдності думок не спостерігалося по відношенню до створення системи дошкільного виховання. У її створенні брали участь в основному жінки країни, що і зумовило кадрову політику даного питання.
Структура трудящого населення, як в більшості промислових розвинених країн, значно змінилася з часу другої світової війни. Чітко проявлялася тенденція до постійного зниження зайнятості місцевого населення на підприємствах і в структурі важкої промисловості. Якщо в 1950-му році в цьому секторі було зайнято близько 26% активного населення країни, то до 1980 року ця цифра знизилася на 8%. Подібне явище спричинило за собою збільшення частки зайнятості населення в сфері обслуговування. За тридцятирічний період (з 1950 року по 1980 рік) ця частка зросла до 60% працюючих від усього активного населення країни.
У політичному визначенні Норвегія має конституційну і спадкову монархію, визначену Конституцією 1814-го року. На національному рівні вирішальна політична влада належить парламенту "Стортингу". Склад його визначається на прямих виборах, які проводяться один раз в чотири роки.
Традиційно правлячою партією в країні є робоча партія. Реформуючи норвезьке суспільство, правляча партія ставить перед собою завдання зміцнення демократії та прагне до повної зайнятості населення, займається проблемами економічного зростання країни і забезпеченням більш рівних умов для різних соціальних груп населення. 
Той факт, що понад 90% населення належать до державної лютеранської церкви, підкреслює надзвичайний культурну єдність норвезького суспільства, яке має спільну історію, спільну мову і в величезній мірі загальну релігію.
Отже, розвиток дошкільного виховання в Норвегії починається з періоду становлення норвезької державності в XIX столітті. З 70-х років XX століття відбувається активізація розвитку суспільного дошкільного виховання, яка була обумовлена виходом країни на рівень постіндустріального урбанізованого, і найголовніше, демократичного суспільства. До середини 90-х років була створена єдина система дошкільного виховання, що складається з розгалуженої мережі різних типів дошкільних установ. 
Державні та муніципальні програми з фінансування і субсидування різних видів і типів дошкільних установ показують постійне і значне зростання державного фінансування. Норми державних і муніципальних субсидій, що досягають 5.000 доларів США на кожну дитину до 3 - річного віку та 3.300 доларів США до 7-річного віку, що в свою чергу становить більше 50% від загального вмісту дитини в дитячому саду.
 
2. Теоретичні основи дошкільного виховання в Норвегії
В роботах А. Аллане, М. Солоскі, В. Гоббель, Н. Колеснікова, 3. Малькової, Ю. Максимова, М. Кандакова, Т. Фуряєвої, Л. Андрєєва, В. Невского, Е. Соколова та ін. розглядаються деяких питання реалізації загальних напрямів розвитку систем суспільного дошкільного виховання Скандинавських країн.
Більш повну і чітку картину стану громадського дошкільного виховання Норвегії дозволяють представити роботи скандинавських педагогів (К.-Г. Стукат, Г. Бюлоф, І. Вілліама-Олссон і У. Крука та ін.) 
У Норвегії розроблені і використовуються конкретні навчальні програми та курси для дітей дошкільного віку таких норвежських дослідників, як Е. Геннеруд-Менссон, П. Тернер, Х. Пентінен, X. Сірен, А.-К. Якобссон, І. Тобіассон, Г. Кербі, Б. Екхольм, Б. Хелле тощо.
Привертають увагу роботи норвезьких дослідників Г. Анвіла, С. Ерікссона, М. Джозефссона з проблем наступності між дитячим садом і школою, соціалізації інвалідів в дошкільних і шкільних установах. Г.Керрбі, Г.Кохлберг, Е.Лагеркрантц, В.Ротхе, Б.Кюнг та ін досліджують проблему сім'ї як засобу виховання і навчання.
Проблему становлення дошкільного виховання в Норвегії досліджують К.Г. Стукат, Т. Корсволд.
В системі дошкільного виховання країни неможливо виділити якусь одну домінуючу теорію. На формування загальної теоретичної бази системи дошкільного виховання вплинули різні психологічні школи, окремі психологи і педагоги. Проте можна констатувати, що концепція норвезького дошкільного виховання відрізняється характерними тільки для неї індивідуальними рисами, які визначають її загальну національно-культурну своєрідність.
Отже, наведемо складові теорії дошкільної освіти Норвегії.
Модель психологічного розвитку, заснована на традиціях Ж-Ж. Руссо, Ф. Фребеля, А. Л. Гезелла. Ця теорія розглядає виховання дитини з точки зору природовідповідності, що забезпечує її природний розвиток. Особливу увагу приділяється теорії психології самонавчання (трансмісійна модель). А також - моделі діалогів, яка виявилася частковою інтеграцією перших двох моделей. Проте ця конструкція заснована на синтезі пізнавальної психології Ж. Піаже, психодинамічної теорії Е. Еріксона та ідей активності Дж. Дьюї.
Також виявляється вплив гуманістичної психології, яка з урахуванням спадкових факторів, дозволила будувати процес виховання на основі вроджених здібностей дитини. рім цього, в процес виховання включалася педагогічна концепція М. Монтессорі: в практиці виявляються широка індивідуалізація і переважання опосередкованого впливу педагогів на дошкільнят, а також активне використання навколишнього середовища
Одним з головних нормативно-правових документів є останній Закон про дитячі садки, який увійшов в силу в січні 1996 року. Цей документ є визначальним для всіх типів дитячих садів на території країни. Він включає в себе права і обов'язки всіх інститутів влади і соціальних верств суспільства: муніципальних управлінських структур, керівників дошкільних установ, приватних підприємців, педагогів усіх рівнів, співробітників дитячих садків, батьків і т. п.
Групи дітей в дитячих садах формуються з урахуванням вікових вимог. Там, де кількість дітей невелика, групи формуються по різновіковому принципом. З 1991 по 1995 рік спостерігається помітне зниження кількості дошкільних установ з перебуванням в них дітей до 20 годин на тиждень. Скорочення таких установ відбулося більш ніж на 30%. На 16% збільшився зростання дошкільних установ з перебуванням до 31 години в тиждень. Цей факт свідчить про те, що батьки схиляються до вибору такого дошкільного закладу, в якому їх дитина може отримати повноцінне педагогічне виховання, розвиток і підготовку до навчання в школі.
Виявлено закономірність постійного зростання відвідування дітьми дошкільних установ: з 1991 відвідування дітьми дошкільних установ зросла з 45% до 56% від загальної кількості дітей, кількість працівників, зайнятих у дошкільну освіту, зросла з 19,360 до 22,115 чоловік.
Головною особливістю Норвегії є децентралізація системи суспільного дошкільного виховання: багато дошкільні установи малокомплектних (до 27 дітей); управління дошкільними установами здійснюється на місцевому рівні; 44% установ належать приватним і відомчим структурам. Децентралізація проявляється у свободі і різноманітності методологічних підходів до організації та вдосконалення системи дошкільного виховання. Про це свідчать факти зниження потреби дошкільних установ, що працюють в режимі функціонування і збільшення на 16% кількості дошкільних установ, що визначили своєю метою режим розвитку; керівники та власники приватних дошкільних установ мають право вибору використання методів, рекомендованих загальною програмою; церковні дошкільні установи відбирають ті цілі і завдання, які вважають більш прийнятними для розвитку християнського світогляду; "Законом про дитячі садки" передбачена лінія партнерських відносин дошкільного закладу і "батьківських рад", що виконують функції щодо захисту прав дітей, що розширюють форми і методи співпраці.
Створена система суспільного дошкільного виховання в країні є важелем соціального захисту громадян держави. Дана особливість системи виявляється у скасуванні оплати за відвідування дошкільного закладу дитиною, сім'я якого має річний дохід нижче 5.000 $ США; державні дотації соціальних фондів досить значні, вони становлять близько 50% всіх коштів, що витрачаються на виховно-освітній процес. Щоб реалізувати державну програму по наданню соціальної допомоги сім'ям, які мають дітей, уряд висунув політику вкладання коштів у розвиток громадського дошкуляє ного виховання. Загальний відсоток щорічних державних субсидій зріс у 5 разів порівняно з 1986 роком.
Контроль і керівництво всіма дошкільними установами країни  здійснює Міністерство соціального забезпечення за допомогою інструкцій для муніципальних комітетів, які в своїй роботі спираються на затверджені нормативні документи.
Наведемо загальні вимоги і норми по устаткуванню і оснащення дитячих садів: 4-5 кв. м корисної площі в приміщенні і 30 кв. м. ділянки на одну дитину; ступінь ефективності дошкільного розвитку визначається єдиної державної програмою, спільними методологічними вимогами до здійснення виховного процесу, обов'язкова наявності щорічних планів роботи дошкільних установ, які реалізують національні та регіональні особливості.
У змісті нормативно-правових документів важливе значення набувають положення про рівність прав і можливостей соціального розвитку дітей-інвалідів. Вони мають рівні права в суспільстві та рівні можливості при відвідуванні будь-якого виду освітньої установи, включаючи й дошкільні.
Національна своєрідність системи суспільного дошкільного виховання проявляється у співпраці з батьками та сім'ями дошкільників, форми якого різноманітні. "Батьківські ради" в Норвегії мають законну юридичну силу. Вони здатні вирішувати будь-які проблеми на рівні місцевої влади і бути першим захисником прав дитини.
До національної своєрідності можна віднести облаштування дошкільних установ. Воно ґрунтується на наближенні дитячого саду до домашньої обстановки. 
Система суспільного дошкільного виховання в Норвегії знаходиться в постійному розвитку. Цьому сприяє ряд законодавчих документів, в яких визначено механізм керівництва, державного контролю процесом виховання та освіти дошкільнят. 

3. Зміст, форми і методи виховання в дошкільних установах Норвегії 
Наявність єдиної програми виховання та розвитку привела до стабільності змісту виховної роботи, включаючи всі типи дошкільних установ. Характерною особливістю програми є її особистісна спрямованість. Фізичний, інтелектуальний, естетичний, моральний і соціальний розвиток дошкільнят реалізується в контексті формування та становлення дитини як індивідуальності.
Можна виділити п'ять основних напрямків змісту навчально-виховного процесу, заявлених у загальній програмі розвитку дітей дошкільного віку:
1. Напрямок «Суспільство, релігія і етика» включає зміст морального виховання дошкільників: формування релігійної свідомості; екологічного; статевого виховання; емоційного розвитку; моральних почуттів і моральних відносин особистості. Основна державна релігія - лютеранство має вплив на всі сфери суспільного життя, в тому числі і на освітню систему. У повсякденній роботі не спостерігається будь-якого насильства в релігійній пропаганді, педагог лише задовольняє потреби пізнання дитини в питаннях релігії. Дошкільні установи включають в план своєї роботи щотижневе відвідування церкви, підготовку і проведення християнських свят. 
2. Основними видами діяльності для напряму естетичного розвитку служать "ритмічно-музичне виховання" і "образотворча художня діяльність". Естетичний розвиток розглядається як засіб реалізації закладених в дитині творчих начал, що сприяє створенню умов для формування позитивних якостей особистості. Виконання програмних завдань передбачає розвиток естетичного сприйняття, почуттів, оцінки і художніх здібностей. Свято для дитини є частиною культури народу. У ньому відбиваються традиції, пов'язані з мовною, пісенної, ігровий культурою народу. В кожному дошкільному закладі проводиться за рік понад десяти святкових днів. Поряд з державними, релігійними святами знаходять своє відображення місцеві традиції і традиції дитячого саду. З 1992 року почалася реалізація державної програми "Всенорвежські концерти". На зустріч з дітьми запрошуються композитори, художники, музиканти. Так на практиці здійснюється ідея передачі естетичної та культурної спадщини дітям. За 1995 рік було дано 855 концертів для 50.000 дітей з 1.700 дитячих садів.
3. Напрям «Розвиток мови і соціальна комунікативність» реалізує інтелектуальний і сенсорний розвиток дошкільника, заохочення дитячої допитливості, розвиток і корекцію мови. Інтелектуальний розвиток дитини нерозривно пов'язаний з естетичним і моральним розвитком. Для цього використовуються різноманітні засоби: ігри, спостереження, навчання рахунком, малювання, ліплення та збагачення словникового запасу, привчання до користування різними предметами, конструювання, настільні ігри та головоломки. Норвезькі педагоги не ставлять за мету навчати дітей читанню, письму і математичних операцій з цифрами. Але в різних видах спільної діяльності можна спостерігати елементи цієї роботи.
4. Напрям «Знайомство з природою і технікою» направлений не тільки на розвиток навичок самообслуговування, але і на організацію діяльності, пов'язаної із захистом навколишнього середовища, з встановленням взаємодії і взаємозв'язку "дитина і природа", на рішення морально-патріотичних завдань любові до рідного краю і природи. Педагоги включають в щорічні плани роботи не тільки прогулянки та екскурсії, а й можливі подорожі по рідному краю. Вчать піклуватися про рослини і тварин, експериментувати з природним матеріалом і т. д. Статеве просвітництво в дошкільному віці ґрунтується на цінності життя, сім'ї, материнства, батьківства. У практиці всіх дошкільних установ використовуються наочні матеріали, пов'язані з сім'єю дітей, які відвідують дитячий сад.
5. Напрям "Фізична активність і здоров'я" передбачає збереження і зміцнення здоров'я дитини, формування здорових звичок, культурно-гігієнічних умінь і навичок. Так на практиці здійснюється особливість менталітету норвезького народу, пов'язаних з природними умовами розвитку. Історично склалося положення, при якому ідеальним умовою для виховання дитини була ситуація, коли вона не була обмежена у можливості перебування на вулиці, в будь-який час року; це було природною активізацією її рухової активності, а суворі погодні умови в північній частині країни були природними факторами для загартовування організму дитини. Це ілюструють багато фактів, що збереглися до сьогодні в національних традиціях. Природним для практики дошкільних установ є організація сну дитини до 3 років на свіжому повітрі, організація спільної і вільної діяльності на ділянці дитячого саду.
Вимоги до педагогічного впливу і взаємодії визначені програмними документами. Захист прав дитини визначає гуманні форми роботи з дошкільником. Формування у дитини почуття страху, придушення особистості дитини будь-якими засобами може розцінюватися як пряме насильство і тягне за собою кримінальну відповідальність перед законом держави.
Гра в дошкільних установах Норвегії розглядається як життєва необхідність, за допомогою якої діти мають можливість розвиватися різнобічно. Підкреслюється важливість соціального аспекту ігрової діяльності, в ході якої виробляються навички спілкування, входження в соціум. Гра розглядається як терапевтичний засіб, який дає вихід дитячим переживань, фантазій і таким чином зберігає психічне здоров'я. Процес ігрової діяльності вирішує питання соціальної адаптації, прибираючи негативні якості особистості (егоїзм, себелюбство). Присутність в грі разом зі здоровими дітьми дітей-інвалідів сприяє вихованню моральних якостей особистості, а для останніх - задоволення потреб у самореалізації.

Висновки
Отже, становлення і розвиток державної системи суспільного дошкільного виховання в Норвегії почалися в 80-х роках XX століття, пережили період інтенсивного формування в останнє десятиліття і в цілому відображають в собі специфіку демократичного суспільства країни.
1. Кількісні та якісні зрушення у розвитку системи суспільного дошкільного виховання як соціального інституту стали можливими значною мірою завдяки еволюції народонаселення Норвегії. Створення єдиної системи дошкільного виховання було викликано бурхливою технічною революцією і урбанізацією країни. В даний час існує ціла мережа різних дошкільних установ різних типів і видів. Завдяки управлінської гнучкості і децентралізації - об'єднання державного управління з громадським самоврядуванням освітніх структур - забезпеченує повне врахування місцевих особливостей та потреб дошкільних установ. Постійне зростання відрахувань з урядових та місцевих соціальних програм веде до підвищення популярності і збільшення кількості дошкільних установ розвивального типу. 
2. На перший план виступає значимість світоглядних позицій пов'язаних із соціальними ідеалами та ідеологічними уявленнями. У цьому ключі знайшли своє розгляд різні педагогічні теорії, домінуючі в системі дошкільного виховання Норвегії та використання моделі "структурної педагогіки" як різновиду загальної теорії гуманістичної педагогіки. Ця обставина виявлено як національно-культурна особливість. Дана теоретична основа є частиною освітньої політики сучасної Норвегії. Взаємозв'язок гуманістичної психології та біологічного детермінізму, врахування спадкових факторів і визнання впливу навколишнього середовища дозволяють норвезьким педагогам будувати процес виховання на принципах гуманізму і всебічного розвитку дитини
3. Виявлено та визначено основні закономірності та тенденції функціонування і розвитку системи дошкільного виховання Норвегії в наступних позиціях: повний державний контроль з єдиною програмою розвитку та виховання дитини у віці до 7 років; всі види і типи дошкільних установ отримують державну дотацію в розмірі до 50% коштів на утримання дитини; використовується принцип облаштування дошкільного закладу на основі максимального наближення до домашньої обстановки; комплектування груп (у більшості випадків) здійснюється за різновіковому принципом; формування моральних якостей особистості орієнтовано на християнський світогляд; робота "батьківських комітетів" спрямована на захист прав дітей дошкільного віку, на координацію роботи дитячих садів і муніципалітетів.
 
Список використаних джерел
1. Макарова Н.В. Национальные особенности развития детских садов в Норвегии // История науки в ВУЗе и школе. Сборник научных трудов. Выпуск 2. - Мурманск: МГПИ, 1996.-С.73-77.
2. Макарова Н.В. Создание системы общественного дошкольного воспитания в Норвегии '/Сборник научных трудов. Вы-пуск1. - Мурманск: МОСУ-МГИ,1996.-С 58-69.
3. Макарова Н.В. История развития системы общественного дошкольного воспитания в Норвегии. Учебно-методическое пособие.- Мурманск: АФ МО ИПК РОД997., 43 с.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *