Інформатика і математика

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ОБЛІК РОБОТИ РЕСТОРАНУ В СУБД ACCESS (КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

Робота розміщена на 21 сторінці друкованого тексту, список використаних джерел налічує 7 джерел. В додатках вміщено зразки звітів по виконаній роботі. Також до роботи додається електронна версія бази данних.

В роботі покроково розкрито процес створення бази данних “Ресторан” за допомогою СУБД ACCESS: проектування, створення таблиць, запитів, форт та звітів, створення головної кнопочної форми, забепечення безпеки даних.

ЗМІСТ

ВСТУП

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Проектування бази даних

2. Створення таблиць бази даних «Облік роботи ресторану»

3. Створення схеми даних

4. Створення форм для введення та перегляду довідникових даних

5. Створення форми для відображення замовлення відвідувачів ресторану

6. Створення необхідних запитів та звітів для аналізу роботи ресторану

7. Створення сторінки доступу за відомостями бази даних

8. Створення головної кнопочної форми

9. Забезпечення безпеки бази даних

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Програмний продукт Microsoft Access – це потужна реляційна система управління базами даних. Вона являє собою сукупність таблиць, зв’язаних між собою відповідними відношеннями та призначеними для зберігання даних. Програма служить для створення як невеликих настільних баз даних так і для мережевих програмних застосувань. Важливою функцією Access є управління даними, під яким розуміють захист даних від несанкціонованого доступу, підтримку багато використовуваного режиму роботи з даними, забезпечення цілісності та погодженості даних.

Організовуючи малий бізнес підприємець часто стикається з необхідністю автоматизації роботи свого підприємства. Саме для таких цілей доцільним є використання СУБД Microsoft Access, яка є складовою офісного пакету Microsoft Office і тому має схожий інтерфейс користувача з іншими офісними продуктами Microsoft. Підходить дана СУБД і для автоматизації організації діяльності ресторану.

Отже, метою контрольної роботи є розробка та реалізація бази даних для обліку роботи ресторану, забезпечення зберігання, накопичення та надання інформації про діяльність ресторану. Створювана база даних призначена в основному для аналізу ефективності продаж та обліку роботи персоналу.

З мети роботи випливають і її завдання:

1. Створити структуру таблиць бази даних

2. Виконати заповнення таблиць інформацією.

3. Зв’язати таблиці за допомогою зовнішніх ключів

4. Створити необхідні запити для аналізу діяльності ресторану

5. Створити форми введення та виведення інформації

6. Створити необхідні звіти, що відображатимуть аналіз організації роботи ресторану

7. Створити головну кнопочку форму

8. Створити веб-сторінку

9. Забезпечити безпеку бази даних.

Виконання контрольної роботи включало в себе декілька етапів:

планування та проектування бази даних

створення бази даних за проектом

перевірка роботи бази даних

підведення підсумків виконаної роботи

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Проектування бази даних

На етапі проектування бази даних  «Облік роботи ресторану» було визначено:

1) Мета створення бази даних: розробка та реалізація бази даних для обліку роботи ресторану, що б забезпечити зберігання, накопичення та надання інформації про діяльність ресторану.

2) Основні таблиці, які повинна вміщувати база даних та їх поля (Додаток 1):

тип страви (ключове поле, тип страви)

меню (ключове поле, страва, тип страви, вага порції, ціна, опис)

посади (ключове поле, посада)

зміни (ключове поле, зміна)

персонал (ключове поле,ПІП, зміна, посада)

столики (ключове поле, номер стола)

номер замовлення (ключове поле, номер замовлення, дата, номер стола, обслуговував)

замовлення (ключове поле, номер замовлення, страва, кількість, оплачено, повар)

3) Як результат виконання роботи бази даних повинні бути реалізовані наступні звіти:

– друк рахунку відвідувача

– друк меню ресторану

– аналіз продаж за день, період, в розрізі страв та їх типів

– аналіз популярності страв меню

– аналіз незамовлюваних страв

– аналіз роботи офіціантів

– аналіз роботи повара

– створення зручних форм для введення та виведення інформації

2. Створення таблиць бази даних «Облік роботи ресторану»

Таблиці столики, зміни, посади, тип страви були створені в режимі ввода даних (тип основного поля: текстовий).

В режимі Конструктора було створено таблиці меню, персонал, замовлення.

Створення полів таблиці персонал (рис. 1):

створення ключового поля код

створення текстового поля ПІП

поля Зміна, Посада створюються для підстановки даних з таблиць зміни, посади. Для підстановки даних в закладці Подстановка обираємо в графі «Тип элемента управления» – Поле со списком», «Тип источника строк» – Таблица или запрос та обираємо необхідну таблицю

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *