ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Рейтинг Користувача: / 52
НайгіршеНайкраще 

В роботі розкриті теоретичні основи розвитку зображувальної діяльності в дошкільному віці та проведено емпіричне дослідження розвитку зображувальної діяльності дітей старшого дошкільного віку: особливості процесу малювання, специфіка тематики малюнків, рівень розвитку зображувальної діяльності

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
                1.1. Психологічні особливості зображувальної діяльності дошкільника
               1.2. Етапи розвитку зображувальної діяльності в дошкільному віці та їх характеристика
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
                2.1. Характеристика програми емпіричного дослідження
                2.2. Огляд і обґрунтування вибору методів емпіричного дослідження
                2.3. Аналіз результатів дослідження
                   2.3.1. Особливості процесу малювання дітей
                   2.3.2. Специфіка тематики дитячих малюнків
                   2.3.3. Рівень розвитку зображувальної діяльності дітей
              2.4. Рекомендації щодо проведення занять з зображувальної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Вівторок, 16 серпня 2011, 08:16)

Детальніше...

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Рейтинг Користувача: / 19
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 45 сторінок, список використаних джерел нараховує 47 джерел, в 5 додатках наведено бланки-опитувальники методик та ключі до їх обробки.

В роботі систематизовано та узагальнено напрацювання вчених в області акцентуацій характеру та особливостей їх прояву в підлітковому віці. Проведено аналіз основиних методів та методик дослідження акцентуацій характеру у підлітків: модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (за А.Є.Лічко–С.І.Подмазіним); характерологічний опитувальник Леонгарда–Шмішека; тест опису конфліктної поведінки К. Томаса (адаптація Н.В. Гришиної). Об’єкт дослідження: психологічні особливості дітей підліткового віку. Предмет: акцентуйовані риси характеру підлітків.Мета: систематизувати та узагальнити напрацювання вчених в області акцентуацій характеру та особливостей їх прояву в підлітковому віці. Використано праці таких дослідників: В.М.Бехтерев, П Б.Ганнушкін, О.В.Кербіков, Е.Кречмер, К.Леонгард, А.Є.Лічко, Р.К.Ушаков.

ЗМСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ
1.1. Поняття та динаміка акцентуацій характеру
1.2. Психологічні особливості підліткового віку
1.3. Види акцентуацій характеру підлітків
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
2.1. Аналіз методів дослідження та їх загальна характеристика
2.2. Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (за А.Є.Лічко– С.І.Подмазіним)
2.3. Характерологічний опитувальник Леонгарда–Шмішека
2.4. Тест опису конфліктної поведінки К. Томаса (адаптація Н.В. Гришиної)
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Неділя, 04 вересня 2011, 16:34)

Детальніше...

 

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТА КОРЕКЦІЇ ЗНАНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ

Рейтинг Користувача: / 24
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 42 сторінки, список використаних джерел нараховує 44 джерела, додатки вміщують критерії оцінювання знань учнів; показники сформованості знань, умінь і навичок; дидактичний матеріал, що використовується для різних видів контролю знань учнів 10 класу з географії:  для підсумкового контролю знань учнів (тести, картки-завдання для письмового опитування), для поточного контролю (зразок індивідуальних різнорівневих географічних диктантів), дидактичний матеріал до попереднього контролю знань учнів.

В роботі розкриті теоретичні та методичні аспекти проблеми контролю і корекції знань учнів при вивченні географії. Охарактеризовано передовий педагогічний досвід вчителів географії в рамках рейтингово-модульної системи навчання, наведено приклади планів-копспектів уроків контролю та корекції знань і вмінь з географії. Об'єктом є процес контролю та корекції знань учнів. Предмет - контроль та корекція знань учнів на уроках географії. Мета роботи – дослідити методичні особливості контролю та корекції знань учнів на уроках географії

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
Проблема контролю і корекції знань учнів у психолого-педагогічній літературі
1.1. Форми і види контролю знань учнів
1.2. Оцінювання знань учнів
РОЗДІЛ 2. Методичні особливості контролю та корекції знань учнів з географії
2.1. Контроль та корекція знань на уроках географії
2.1.1. Функції та методи контролю знань, особливості критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок учнів з географії
2.1.2. Передовий педагогічний досвід вчителів географії з контролю та корекції знань учнів в рамках рейтингово-модульної системи навчання
2.2.  Уроки контролю та корекції знань і вмінь з географії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Четвер, 11 серпня 2011, 21:56)

Детальніше...

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

Рейтинг Користувача: / 13
НайгіршеНайкраще 

Зміст
Вступ
1. Законодавчі засади набуття права на здійснення адвокатською діяльністю в Україні
2. Основні види професійної діяльності адвоката
3. Професійно важливі якості адвоката
4. Кодекс адвокатської етики: основні поняття
Висновок
Список використаних джерел

 

Останнє оновлення (Четвер, 02 грудня 2010, 11:33)

Детальніше...

 

ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ОДЯГУ МОГО КРАЮ

Рейтинг Користувача: / 5
НайгіршеНайкраще 

План

І. Традиційний жіночий та чоловічий одяг Полтавщини.
1.1. Сорочка.
1.2. Плечовий одяг.
1.3. Поясний одяг.
1.4. Пояс.
1.5. Зачіска.
1.6.Вбрання голови.
1.7. Прикраси.
1.8. Взуття.
ІІ. Короткі спостереження сучасного жіночого одягу.
ІІІ. Елементи народних традицій в сучасному одязі.

Останнє оновлення (Четвер, 02 грудня 2010, 11:32)

Детальніше...

 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇН ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

Рейтинг Користувача: / 16
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 49 сторінок, список використаних джерел нараховує 32 джерела, в додатках вміщено: порівняльну таблицю основних показників країн південної Америки, склад їх корисних копалин  (9 таблиць), карти та рис. найбільших річок регіону (5 рис.), та карти ґрунтів; рослинності; кліматичну карту; політичну карту Південної Америки.

Охарактеризовано теоретичні основи географії природних ресурсів (природно-ресурсний потенціал, підходи до класифікації природних ресурсів. В другому розділі проаналізовано складові природно-ресурсного потенціалу країн Південної Америки: корисні копалини, гідроресурси, земельні та біологічні, кліматичні та рекреаційні ресурси. Об’єкт дослідження: природні ресурси світу.Предмет: природно-ресурсний потенціал країн Південної Америки. Мета: вивчення природно-ресурсного потенціалу країн Південної Америки та розміщення природних ресурсів на її території.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ СВІТУ
1.1. Поняття природно-ресурсного потенціалу
1.2. Класифікація та характеристика основних видів природних ресурсів
1.3. Оцінка природно-ресурсного потенціалу
РОЗДІЛ ІІ. СКЛАДОВІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇН ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ
2.1. Загальна характеристика країн Південної Америки
2.2. Корисні копалини
2.3 Гідроресурси
2.4. Земельні та біологічні ресурси
2.5. Кліматичні ресурси
2.6. Рекреаційні ресурси
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Середа, 17 серпня 2011, 19:18)

Детальніше...

 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДУ АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА

Рейтинг Користувача: / 16
НайгіршеНайкраще 

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ
1.1. Грунтово-кліматичні умови району дослідження
1.2. Програма та методика експериментальних робіт
РОЗДІЛ 2. ПОХОДЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ВИДУ АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА
2.1. Амброзія полинолиста та шляхи експансії
2.2. Сучасний стан поширення амброзії в Україні
2.3. Ареал розповсюдження амброзії в с. Веприк Гадяцького району
РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ВИДУ AMBROZIA ARTEMISIFOLIA L.
3.1. Морфологічна будова
3.2. Вплив факторів на особливості росту та розвитку
РОЗДІЛ 4. ШКОДОЧИННІСТЬ КАРАНТИННОГО ВИДУ АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА
4.1. Амброзія – як карантинний об’єкт
4.2. Шкода в агроценозах
4.3. Шкода для людини
РОЗДІЛ 5. АЛЕЛОПАТИЧНА ДІЯ ВИДІЛЕНЬ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ
5.1. Алелопатія – як резерв біологічної боротьби з бур’янами
5.2. Дослідження особливостей виділення вегетативних частин та насіння амброзії полинолистої та їх вплив на розвиток пшениці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (П'ятниця, 10 грудня 2010, 23:08)

Детальніше...