РОЛЬ БАТЬКА У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рейтинг Користувача: / 8
НайгіршеНайкраще 

Робота викладена на 48 сторінках друкованого тексту, складається з вступу, двох розділів, висновків,списку використаних джерел, який налічує 48 джерел, та додатків, які вміщують діагностичний матеріал для експериментального дослідження (Анкета для батьків, Тест якості батьківського виховання (За Д Льюісом), Сценарій усного журналу на тему «Навіщо людині дитинство?», Лекція – бесіда з батьками дітей старшої групи на тему «Чи знаєте ви свою дитину?»).

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ

БАТЬКА У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Особливості педагогічного впливу батька на розвиток

особистості дитини

1.2. Гендерна специфіка виховного потенціалу батька

1.3. Основні методи батьківського виховання дітей

дошкільного віку

1.4. Взаємозв’язок батьківського впливу з виховною системою

ДНЗ

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЛІ

БАТЬКА НА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

3.1. Характеристика програми та методів емпіричного

дослідження

3.2. Аналіз результатів дослідження

3.3. Рекомендації та пропозиції що до покращення стану

взаємовідносин батько-дитина

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Вівторок, 25 червня 2013, 13:52)

Детальніше...

 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОСЕСИВНОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЛІНИ КОСТЕНКО (Дипломна робота)

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Робота викладена в обсязі 82 сторінок, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який налічує 61 джерело та додатку, який вміщує приклади посесивності у поезії Ліни Костенко.

Реалізовано спробу системного аналізу функціонально-семантичної категорії посесивності, визначається статус ФСП посесивності та особливості функціонування одиниць різних рівнів мови (особливості побудови посесивних конструкцій, дається характеристика присвійних прикметників як компонентів посесивних конструкцій, а також конструкцій з іменником у формі родового і давального відмінків, аналізуються присвійні займенники), що репрезентують посесивні конструкції у творчості Ліни Костенко. Мета: розглянути функціонально-семантичну категорію посесивності в поезії Ліни Костенко. Об’єкт — це ФСП посесивності в сучасній українській літературній мові. Предметом дослідження є посесивні конструкції в сучасній українській мові на прикладі поезії ліни Костенко. Робота грунтується на дослідженнях Й. Андерша, Є. Тимченка, О. Синявського, І. Слинька, М. Затовканюка, Н. Гуйванюк, І. Вихованця, А. Грищенка, К. Городенської, А. Загнітка, Н. Клименко, О. Бондарка, В. Кодухова, А. Наркевича, К. Писаркової, В. Плунгяна та ін. та власному аналізі поезії Ліни Костенко.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОСЕСИВНОСТІ

1.1. Поняття ФСП посесивності

1.2. Атрибутивний центр ФСП посесивності в сучасній українській

літературній мові

1.3. Предикативний центр ФСП посесивності в сучасній українській літературній мові

РОЗДІЛ 2. СЕМЕНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОСЕСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

2.1. Присвійні прикметники як компоненти посесивних конструкцій

2.2. Присвійні займенники як складова частина посесивних конструкцій

2.3. Вираження присвійності родовим відмінком

2.4. Конструкції з давальним відмінком належності

2.5. Конструкції з семантикою неорганічної/органічної належності

2.6. Дифузні типи посесивних конструкцій

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФСП ПОСЕСИВНОСТІ В ІДІОСТИЛІ ЛІНИ КОСТЕНКО

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

Останнє оновлення (Вівторок, 25 червня 2013, 08:43)

Детальніше...

 

СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ОМОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.(БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА)

Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

 

Робота викладена на 63 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел налічує 47 джерел,в додатках наведено приклади поезій з використанням омонімів та список скорочень, використаних в бакалаврській роботі.
В роботі розкрито теоретичні основи омонімії в сучасній українській мові, види омонімів та шляхи виникнення омонемії. Проаналізовано стилістичну роль омонімів в поетичній мові та лексичні особивості омонімії поетичних творів.  
Об’єкт: лексичні засоби української поезії.Предмет: використання явища омонімії в українській поезії ХХ століття. Мета: дослідити стилістичні можливості використання омонімів в поетичній мові ХХ століття. Робота грунтується на дослідженнях мовознавців:  С. І. Дорошенко, О.О. Потебня, Л.В. Щерба, О.І. Смирницький, О.С. Ахманова, В.І. Абаєв, В.В. Виноградов, Д.М. Шмелюва, Л.А. Булаховський, Л. Лисиченко, Г. Мукан, Л. Полюга, Н. Клименко, О. Демська, Ю. Леденьова, І.І. Ковалик, М.П. Кочерган, Л. Кравець, О.П.Кушлик, О.О. Реформатський, О.О. Тараненко, О. О. Шипнівська та ін..
за результатами проведеного аналізу використання омонімів в українській поезії ХХ століття, було встановлено використання омонімів у творах 36 авторів. Для деяких поетів омонімічна рима є частим стилістичним та виражальним засобом: Дзюба В., Качан А., Костенко Л., Кравців Б., Різниченко О., Славутич Яр, Шупта Д.в процесі дослідження було встановлено, що в досліджуваних фрагментах присутні різні види лексичної омонімії: як повної (4 фрагменти) так і часткової (80 фрагменти), але прикладів часткової омонімії значно більше (1:20). Серед неповних омонімів найбільш вираженим є вживання омонімів іменниково-дієслівних (29 фрагментів), неповних іменникових (22 фрагменти), іменниково-прикметникових (16 фрагментів). 

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
1.1. Проблема омонімії в мовознавстві
1.2. Види лексичних омонімів
1.3. Шляхи виникнення омонімії
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.
2.1. Стилістична роль та конотативні властивості омонімів в поетичній мові ХХ століття
2.2. Аналіз лексичних особливостей омонімії поетичних творів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ 

Останнє оновлення (Вівторок, 28 серпня 2012, 12:01)

Детальніше...

 

КОНОТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ОМОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Робота викладена на 43 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел налічує 46 джерел, в додатку наведено приклади поезій з використанням омонімів.
В роботі розкрито теоретичні основи омонімії в сучасній українській мові, види омонімів та шляхи виникнення омонемії. Проаналізовано поняття конотації та конотативні властивості омонімів в українській поезії ХХ ст. на прикладі творів таких митців як М. Вінграновський, Л.Костенко, Д.Павличко, О.Різніченко та ін. . 
Об’єкт: конотація та лексико-стилістичні засоби української поезії. Предмет: конотативні властивості омонімії в українській поезії ХХ століття.Мета: дослідити конотативні можливості використання омонімів в творчості українських поетів ХХ століття:  Робота грунтується на дослідженнях мовознавців:  С. І. Дорошенко, О.О. Потебня, Л.В. Щерба, О.І. Смирницький, О.С. Ахманова, В.І. Абаєв, В.В. Виноградов, Д.М. Шмелюва, Л.А. Булаховський, Л. Лисиченко, Г. Мукан, Л. Полюга, Н. Клименко, О. Демська, Ю. Леденьова, І.І. Ковалик, М.П. Кочерган, Л. Кравець, О.П.Кушлик, О.О. Реформатський, О.О. Тараненко, О. О. Шипнівська та ін..


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
1.1. Проблема омонімії в мовознавстві
1.2. Види лексичних омонімів
1.3. Шляхи виникнення омонімії
РОЗДІЛ 2 КОНОТАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.
2.1. Поняття конотації та особливості конотації омонімів
2.2. Семантико-стилістична роль та конотативні властивості омонімів в поетичній мові ХХ століття
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК

Останнє оновлення (Вівторок, 28 серпня 2012, 11:53)

Детальніше...

 

ФОРМУВАННЯ СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗОК (БАКАЛАВРСЬКА)

Рейтинг Користувача: / 23
НайгіршеНайкраще 

Робота викладена на 77 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел налічує 68 джерел.
Бакалаврська робота розкриває теоретичні основи розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку (поняття та проблему дитячої творчості взагалі та словесної творчості зокрема) та методичні аспекти формування словесної творчості дошкільників засобами народних казок (охарактеризовано навчальний та виховний потенціал казок, наведені ключові прийоми використання казок для розвитку мовотворчої діяльності дітей, наведено відповідну розробку системи занять для ДНЗ).в ході виконання роботу було проведене емпіричне дослідження впливу казки на розвиток словесної творчості дітей старшого дошкільного віку.

Об'єкт: психолого-педагогічні умови розвитку словесної творчість дітей дошкільного віку.Предмет: процес формування словесного творчості дітей старшого дошкільного віку засобами казки.Мета: визначити і науково обґрунтувати особливості та специфіку розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку засобами казки; розробити та апробувати методику збагачення та стимулювання словесної творчості дітей старшого дошкільного віку через створення дітьми власних казок. Методологічною основою дослідження є положення філософії та естетики про сутність творчості, її ролі в розвитку особистості; дослідження в області психолого-педагогічних наук, в яких розкриваються закономірності формування творчості в дошкільному дитинстві (Л.С. Виготський, Н.А. Ветлугина, А.В. Запорожець, Д.Б.Ельконін, М.М. Поддьяков, Н.П. Сакуліна, Б.М. Теплов, Е.А. Флерина,); теорія мовленнєвої діяльності, сформульована Л.С. Виготським, Н.І. Жинкін, А.А.Леонтьєвим, А.Р. Луріей, С.Л. Рубінштейном; роботи по фольклористиці та літературознавства, присвячені народній казці (В.П. Анікін, А.Н. Афанасьєв, А.І. Никифоров, Е.В. Померанцева, В.Я. Пропп, Ю.М. Соколов).
ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗОК
1.1. Дитяча творчість як предмет наукового дослідження
1.2. Теоретичний аналіз проблеми розвитку словесної творчості дошкільників
1.3. Поняття казки, її основні види та вплив на розвиток словесної творчості дошкільників 
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК ДЛЯ РОЗВИТКУ СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Основні методичні прийоми формування словесної творчості у старших дошкільників засобами казки
2.2. Методична розробка системи занять з розвитку словесної творчості  старших дошкільників в процесі ознайомлення з народними казками та віршами для дітей
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАЗКИ НА РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
3.1. Характеристика програми та методів емпіричного дослідження
3.2. Вимірювання первинного рівня сформованості показників розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку
3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше...

 

ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ МОЛОДІ НА УРОКАХ З ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

 

План-конспект заходу подано  в повному обсязі!!!!!!  Платною є лише презентація.
План-конспект заходу з позакласного читання

Клас: 9.
Тема: Роман Н.Хорнбі «Слем», обговорення проблем сучасної молоді.
Мета: навчальна: познайомити учнів з досягненнями сучасної світової літератури, життєвим та творчим шляхом англійського письменника Н. Хорнбі, ознайомити дітей з основними проблемами, що розкриває автор в романі «Слем», його художніми засобами та стилістичними прийомами ми; ввести поняття реалізму, документалізму, фантастики.
Розвивальна: розвивати художнє бачення світу, вміння читати підтекст, аналізувати та досліджувати художні твори, виражати власну думку та ставлення до проблем, що розкриває автор в своєму творі. 
Виховна: виховувати відповідальне ставлення до власного життя, почуття дорослості, любов до читання на навчання, моральні якості особистості підлітка.
Матеріали та обладнання: презентація, комп’ютер.
Тип уроку: урок-бесіда.

Хід заходу

Останнє оновлення (Вівторок, 28 серпня 2012, 10:53)

Детальніше...

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НОРВЕГІЇ

Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

Робота наведена в повному обсязі!!!!

 

План
Вступ
1. Історія створення і розвитку дошкільного виховання в Норвегії 
2. Теоретичні основи дошкільного виховання в Норвегії 
3. Зміст, форми і методи виховання в дошкільних установах Норвегії
Висновки
Список використаних джерел

Детальніше...

 

РОЛЬ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Рейтинг Користувача: / 19
НайгіршеНайкраще 

 

Робота викладена на 46 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел налічує 48 джерел, в додактках вміщено приклади дидактичних ігор (19 різнопланових ігор) на розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку; завдання на діагностику рівня розвитку логічного мислення дітей молодшого дошкільного віку,

В роботі охарактеризовано психолого-педагогічні аспекти розвитку та формування логічного мислення дітей дошкільного віку, їх основні форми та методи.В ході виконання курсової роботи проведено експериментальне дослідження особливостей формування логічного мислення у дітей молодшої групи засобами використання дидактичних ігор.
Об'єкт: розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку. Предмет: методичні особливості використання дидактичних ігор для розвитку логічного мислення дошкільників. Мета: обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності використання дидактичних ігор для формування логічного мислення дітей дошкільного віку Робота грунтується на дослідженнях  психологів (А.В. Брушлінського, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна, О.Н. Леонтьева, Я.А. Пономарьова, С.Л. Рубінштейна, А.А. Смірнова,) , педагогів (Л.В. Занкова, І.Я. Лернера, В.Ф. Паламарчука, М.Н. Скаткіна, В. Сухомлинського, Л.І. Воробйової, В.Ф. Курбейло, Г.Ю. Лаврешиної, Н.Г. Мартинюк, Т.С. Михайлович, В.Н. Осинської, О.І. Федоренко).
ЗМІСТ

ВCТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
1.1. Логічне мислення як психолого-педагогічна проблема
1.2. Особливості логічного мислення дітей дошкільного віку
1.3. Форми та методи формування логічного мислення в дошкільників
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР
2.1. Формування логічного мислення
2.2. Організація логічного мислення у дітей молодшої групи
2.3. Результати експериментального дослідження
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Вівторок, 28 серпня 2012, 09:36)

Детальніше...