КОНОТАЦІЯ ШУМНИХ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.(БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА)

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

 

Робота викладена на 61 сторінці друкованого тексту, список використаних джерел налічує 81 джерело.
В бакалаврськів роботі наведено  характеристику шумних приголосних звуків як фонетичного поняття та основні властивості та особливості їх вживання в українській мові; теоретичні основи конотації як проблеми мовознавства; проведено кількісний та якісний аналіз поетичної мови ХХ ст.на прикладі таких досвідчених майстрів слова, як  М.С.Вінграновський, Л.В.Костенко, Д.В.Павличко, В.А.Симоненко, І.Ф.Драч, М. Семенко на предмет конотаційних властивостей дзвінких та глухих приголосних. Об’єкт: конотація в системі поетичного твору.Предмет: конотаційні властивості шумних приголосних в українській поетичній мові ХХ ст.Мета: аналіз конотативного потенціалу використання шумних приголосних в українській поезії ХХ ст. Робота грунтується на дослідженнях В.С.Ващенко,В.Ковальчук, В.В.Коптілова, В.В.Левицького,Н.Ступак, Л. Українець, І.Г. Чередниченко та ін.

Наприклад: у поезії М.Вінграновського “Вже ночі під листопадом ночують” абсолютне відчуття візуальної конкретності створює контекст і, без усякого сумніву, алітерація [з] та [с]: З [з] - 2 [с] Сміється заєць з морквою за вухом, 1 [з] - 2 [с] Зеленим носом ловить сніженя..

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ШУМНИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
1.1. Характеристика шумних приголосних звуків як фонетичного поняття
1.2. Основні властивості та особливості вживання шумних приголосних в українській мові
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ КОНОТАЦІЇ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ
2.1. Поняття конотація та історія його формування
2.2. Структурні елементи та типи конотації
РОЗДІЛ 3. КОНОТАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШУМНИХ ПРИГОЛОСНИХ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.
3.1. Фонетичні складові в образній системі поетичного твору поетів ХХ століття
3.2. Конотаційні властивості дзвінких приголосних в українській поетичній мові ХХ ст.
3.3. Конотативний потенціал глухих приголосних верлібру в українській поезії ХХ ст. (на прикладі поезії М. Семенка "Місто")
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Останнє оновлення (Вівторок, 28 серпня 2012, 09:30)

Детальніше...

 

ФІЛОСОФСЬКА ГЛИБИНА І ГУМАНІЗМ ЛІРИКИ С.ЄСЕНІНА

Рейтинг Користувача: / 8
НайгіршеНайкраще 

Робота розміщена на 46 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел налічує 35 джерел.

В роботі коротко розкрито життєвий шлях та особливості творчості Сергія Єсеніна; проаналізовано художньо-філософську концепція поезії Єсеніна. В ході виконання роботи було розроблено дидактичний матеріал для вивчення творчості Сергія Єсеніна в школі (гурткові, фактультативні заняття): узагальнену бібліографічні таблицю, аналіз різноманітності колірної гами поезії Єсеніна, кросворд за поезією автора; а такод, створено презентацію про життя та творчсість поета. Об’єкт: поетична творчість С.О. Єсеніна в контексті філософської еволюції його ліричного героя. Предмет: гуманізм та філософська проблематика поезії Єсеніна. Мета: вивчення філософських мотивів лірики Єсеніна, її гуманістичного начала.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ С.О.ЄСЕНІНА

1.1. Життєвий та творчий шлях С.О. Єсеніна

1.2. Літературознавчий аналіз творчості поета

1.3. Художньо-філософська концепція людини як вищий прояв гуманізму Єсеніна

1.4. Аналіз екзистенціальної проблематики у творчості Єсеніна

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ С.ЄСЕНІНА

2.1. Узагальнена таблиця життя та творчості С.О.Єсеніна

2.2. Аналіз різноманітність колірної гами поезії Єсеніна

2.3. Кросворд за поезією Єсеніна

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Останнє оновлення (Середа, 19 вересня 2012, 15:33)

Детальніше...

 

ПОРІВНЯЛЬНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БРИТАНСЬКОГО НА АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ

Рейтинг Користувача: / 16
НайгіршеНайкраще 

 

Робота вміщує 46 сторінок друкованого тексту, список використаних джерел налічує 45 джерел.

В роботі розкрито теоретичні основи формування американського та британського варіантів англійської мови, його історичні аспекти. В другому розділі проведено аналіз лексико-граматичних відмінностей британського та американського варіантів англійської мови в прозових творах. Для аналузу були обрані заразки як сучасної прози так і твори початку 20 ст.; публіцистична та художня проза.
Для аналізу американської художньої прози використано: Jean Webster “Daddy-Long-Legs” (Джин Вебстер “Довгоногий татко”), Jack London “Love Of Life. Stories”(Джек Лондон “Любов до життя. Оповідання”),Theodor Dreiser “An American Tragedy” (Теодор Драйзер “Американська трагедія”),Ernest Hemingway “The Snows of Kilimanjaro” (Ернест Хемінгуей “Сніги Кіліманджаро”).
Для аналізу британської художньої прози використано: Oscar Wilde “The Canterville Ghost” (Оскара Уальд “Кентервільський привід”), A. Conan Doyle “The Hound of the Baskervilles” (А.Конан-Дойль “Собака Баскервілей”), Graham Greene “The Third Man” (Грехам Грін “Третя людина”).
Для дослідження відмінностей прозових джерел американського та британського походження нами було також обрано сучасні публіцистичні тексти — газетні матеріали найбільш великих британських (The Guardian, The Telegraph, The Observer) та американських газет (The New York Times, The Washington Times).

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1. Історія формування американського варіанту англійської мови

1.2. Основні особливості сучасної англійської мови

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ВІДМІННОСТЕЙ БРИТАНСЬКОГО ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ

2.1. Характреистика основних джерел дослідження

2.2. Граматичні відмінності американської та британської англомовної прози

2.3. Лексичні особливості англійських прозових творів американського та британського походження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Останнє оновлення (Вівторок, 21 серпня 2012, 14:43)

Детальніше...

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ В РОМАНІ О.УАЛЬДА ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ

Рейтинг Користувача: / 6
НайгіршеНайкраще 

 

Робота вміщує 55 сторінок друкованого тексту, список використаних джерел налічує 42 джерела.

В роботі наведено відомості про життєвий та творчий шлях Оскара Уайльда, більш детально охарактеризовано історію написання та жанрові особливості роману “Портрет  Доріана Грея”. В другому розділі проведено лексико-граматичий аналіз роману, охарактеризовано основні лексико-стилістичні прийоми та стилістичні особливості втілення образів героїв в романі. Об’єкт дослідження: оригінальний англійський текст роману Оскара Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Предмет: лексико-стилістичні засоби, використані в романі. Мета полягає в комплексному аналізі функціонального діапазону лексико-стилістичних засобів, використаних в романі Оскара Уальда “Портрет Доріана Грея”.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ОСКАРА УАЙЛЬДА

1.1. Життя та творчості письменника

1.2. Історія написання та жанрові особливості роману «Портрет Доріана Грея»

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ ОСКАРА УАЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»

2.1. Лексично-граматичний аналіз роману

2.2. Основні лексико-стилістичні прийоми, використані в "Портреті Доріана Грея"

2.3. Стилістичні особливості втілення образів героїв в романі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Останнє оновлення (Вівторок, 21 серпня 2012, 14:24)

Детальніше...

 

СПЕЦИФІКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОСЛИНАМИ (з пед експериментом)

Рейтинг Користувача: / 6
НайгіршеНайкраще 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОСЛИНАМИ

1.1. Висвітлення проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з природою в психолого-педагогічній літературі

1.2. Вікові особливості сприйняття природи та завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку

1.3. Аналіз навчальних програмах для дошкільних закладів освіти та зміст ознайомлення дітей з рослинами в них

1.4. Методи, засоби та основні форми організації роботи при ознайомленні дітей дошкільного віку з рослинами

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОСЛИНАМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1 Характеристика програми та основних методів емпіричного дослідження

2.2. Аналіз результатів дослідження

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Останнє оновлення (Середа, 26 грудня 2018, 13:31)

Детальніше...

 

НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ МИСТЕЦТВА ПЕЧВОРКУ

Рейтинг Користувача: / 11
НайгіршеНайкраще 

Робота викладена на 50 сторінках друкованого тексту, список використаних джерел налічує 35 джерел, в додатках наведено: традиційні техніки печворку та види візерунків печворку; колірну дугу, що використовується при підборі деталей за кольором; інструмент для створення печворку; варіанти аплікацій печворк у роботі з учнями початкових класів; декорації до казки "Крихітка-Хаврошечка" у стилі печворк.
В роботі проаналізовано особливості печворку як виду декоративно-прикладного мистецтва: поняття та історія виникнення, процес створення виробів, підбір колірної гамми та геометричної побудови композиції. Також розкрито методичні аспекти використання техніки печворку у роботі з дітьми молодших класів: використання печворк-аплікацій, методу інкрустації та можливостей клаптикового шиття. В ході виконання роботи було проведено педагогічний експеримент на визначення впливу занять печворком дітей молодшого шкільного віку на розвиток вміння гармонійного підбору кольорової гами.
Об’єкт: печворк як вид декоративно-прикладного мистецтва. Предмет: навчання учнів початкових класів мистецтву печворка. Мета роботи: охарактеризувати методичні особливості навчання учнів початкових класів мистецтву печворка.

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕЧВОРКУ ЯК ВИДУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

1.1. Поняття та історія виникнення печворку

1.2. Послідовність та особливості процесу створення печворку

1.3. Роль колірної композиції в створенні виробів печворк

1.4. Геометрична композиція виробів печворк, основні орнаменти та візерунки

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ ПЕЧВОРКУ У РОБОТІ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

2.1. Аналіз програмного матеріалу щодо використання техніки печворк на заняттях з дітьми молодшого шкільного віку

2.2. Використання печворк аплікацій у роботі з дітьми молодшого шкільного віку

2.3. Метод інкрустації

2.4. Можливості використання клаптикового шиття у роботі з дітьми початкових класів

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧВОРКУ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

3.1. Характеристика програми та особливостей проведення  емпіричного дослідження

3.2. Аналіз результатів дослідження

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Останнє оновлення (Вівторок, 04 вересня 2012, 14:46)

Детальніше...

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ В ДНЗ

Рейтинг Користувача: / 38
НайгіршеНайкраще 

Робота вміщує 58 сторінок друкованого тексту, список використаних джерел налічує 42 джерела, в Додатках наведено картку мовленнєвого розвитку дошкільника, орієнтовний план роботи логопеда з опорою на лексичну тему з дітьми старшої групи з загальним недорозвиненням мовлення.
В роботі наведено теоретичні аспекти проблеми загального недорозвинення мовлення в логопедії, психолого-педагогічна характеристика дошкільників з ЗНМ.Охарактеризовано методичні основи логопедичної роботи з дітьми з ЗНМ у ДНЗ: організації роботи логопедичного кабінету з дошкільниками з ЗНМ,логопедичне обстеження дітей із ЗНМ, особливості корекційного навчання дітей із ЗНМ в ДНЗ. В ході виконання курсової роботи було проведене експериментальне дослідження особливостей дошкільників із ЗНМ. Проведення емпіричного дослідження передбачало розв’язання наступних завдань: 1. Вивчення обліково-статистичної та методичної документації педагога-логопеда в дошкільному навчальному закладі. 2. Відбір дітей з загальним недорозвиненням мовлення та відповідний до їх віку дітей з нормальним розвитком для порівняння результатів дослідження. 3. Аналіз особливостей сприйняття дітей обох досліджуваних груп: - Дослідження наявності у дитини цілісних образів предметів навколишнього світу - Дослідження ступені узагальненості сенсорних еталонів - Дослідження розуміння сенсу зображення на основі розуміння певного засобу виразності. Робота грунтується на дослідженях таких вчених, як Л.ВВиготський, М. Жинкін, О. Лурія, Р. Левіна, Є.М. Мастюкова, Є. Соботович, В. Тарасун, О. Усанова, Т.Б. Філічева, Г.Р. Шашкіна М. Шеремет та ін. 
Об'єктом дослідження виступають особливості мовленнєвої діяльності дітей з ЗНМ.Предмет: методи та прийоми логопедичної роботи з дітьми з загальним недорозвиненням мовлення в умовах ДНЗ.Мета: провести теоретичний аналіз та експериментальне вивчення особливостей логопедичної роботи з дітьми з ЗНМ в умовах ДНЗ. 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ В ЛОГОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

1.1. Поняття загального недорозвинення мовлення в дітей дошкільного віку

1.2. Психолого-педагогічна характеристика дошкільників з ЗНМ

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ У ДНЗ

2.1. Організації роботи логопедичного кабінету з дошкільниками з загальним недорозвиненням мовлення

2.2. Логопедичне обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення

2.2. Особливості корекційного навчання дітей із загальним недорозвиненням мовлення в ДНЗ

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

3.1. Характеристика програми та особливостей проведення  емпіричного дослідження

3.2. Аналіз результатів дослідження

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Останнє оновлення (Вівторок, 21 серпня 2012, 14:40)

Детальніше...

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг Користувача: / 19
НайгіршеНайкраще 

Курсова робота викладена на 37 сторінках, містить вступ, 2 розділи, висновки після кожного розділу, загальні висновки, та список використаної літератури (30 джерел).

Курсова робота присвячена вивченню теоретичних та методичних аспектів дослідження пам’яті та уваги у дітей молодшого шкільного віку. Подається розгорнутий аналіз трактування понять «увага», «пам'ять» з точки зору різних авторів, особливості розвитку цих процесів у молодшому шкільному віці. Включений опис методик: "Піктограма" за А.Р. Лурією, Методики запам'ятовування десяти слів за О. Р. Лурією, Методики дослідження стійкості уваги "Коректурна проба" (літери у модифікації С.Тромбаха).

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення пам’яті та уваги у дітей молодшого шкільного віку

1.1. Особливості пам’яті у дітей молодшого шкільного віку

1.2. Психологічні особливості уваги учнів початкової школи

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Методичні аспекти дослідження особливостей  розвитку пам’яті та уваги дітей молодшого шкільного віку

2.1. Опис та обгрунтування вибору методик

2.2. Методика "Піктограма" за А.Р. Лурією

2.3. Методика запам'ятовування десяти слів за О. Р. Лурією

2.4. Методика дослідження стійкості уваги "Коректурна проба" (літери у модифікації С.Тромбаха)

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

Детальніше...