ВИКОРИСТАННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ АНГЛІЙСЬКИХ РИМІВОК У НАВЧАННІ ФОНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Основні поняття фонетики як складової вивчення англійської мови

1.2. Проблема формування фонетичних навичок іншомовного мовлення в психолого-педагогічній літературі

1.3. Методичні особливості розвитку дій дошкільників зі звуками англійської мови через використання римівок

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РИМІВОК ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК ДОШКІЛЬНИКІВ

2.1. Опис методів та особливостей проведення дослідження

2.2. Аналіз стану дидактичного забезпечення процесу формування фонетичних навичок на основі римівок у дошкільників

2.3. Характеристика результатів дослідження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше...

 

ЗМІСТ ТА ФОРМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ (магістерська робота)

Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ МОЛОДОЇ ОСОБИСТОСТІ

1.1. Поняття та концепції обдарованості в психолого-педагогічних дослідженнях

1.2. Класифікація видів обдарованості

1.3. Характеристика молоді як соціально-вікової групи

1.4. Основні психологічні особливості обдарованої молоді

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ТА ФОРМ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

2.1. Аналіз основних стратегій, форм та програм навчання обдарованої молоді

2.2. Напрями роботи соціального педагога з обдарованою молоддю

2.3. Методи виявлення та діагностики обдарованості

2.4. Соціально-педагогічна підтримка та особливості виховання обдарованої молоді

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГЧНОЇ РОБОТИ ТА ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

3.1. Опис програми та особливостей проведення  емпіричного дослідження

3.2. Загальна характеристика роботи Полтавського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості імені А.С.Макаренка з розвитку обдарованої учнівської молоді

3.3. Аналіз результатів діяльності з обдарованою учнівською молоддю в ліцеї

3.4. Реалізація соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей через роботу з їх батьками на базі ліцею

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Неділя, 11 березня 2012, 10:06)

Детальніше...

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

Рейтинг Користувача: / 6
НайгіршеНайкраще 

Курсова робота робота складається зі вступу, двох розділів, висновків після кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, що нараховує 31 найменувань та 3 додатків. Зміст роботи викладений на 43 сторінках друкованого тексту.

Курсова робота присвячена вивченню теоретичних аспектів дослідження конфліктної взаємодії підлітків з однолітками. Також містить практичну частину – емпіричне дослідження особливостей спілкування підлітків з однолітками в ситуації конфлікту. Подається розгорнутий аналіз конфлікту як соціально-психологічного феномену, спілкування підлітків. Емпіричне дослідження спілкування підлітків з однолітками  в ситуації конфлікту проведене на балі загальноосвітньої школи включало такі психодіагностичні методики: методика К. Томаса «Дослідження особливостей реагування в   конфліктній ситуації», методика  «Управління міжособистісними конфліктами»  А.А. Веттена та К.С. Камерона,  та методика «Стратегія боротьби з конфліктами» А.А.Веттена та  К.С. Камерона. Результати оформлені у вигляді таблиць, діаграм.

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

1.1. Аналіз конфлікту як соціально-психологічного феномену

1.2. Загальна характеристика спілкування підлітка

1.3. Особливості взаємодії підлітка в ситуації конфлікту з однолітками

Висновки до першого розділу

Розділ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ

2.1.  Мета, завдання та загальна характеристика методологічного інструментарію дослідження спілкування підлітків з однолітками в ситуації конфлікту

2.2.  Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження спілкування підлітків з однолітками  в ситуації конфлікту

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше...

 

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОШКІЛЬНИКАМИ

Рейтинг Користувача: / 9
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 41 сторінку, список використаних джерел нараховує  48 джерел. В додатках наведено індивідуальні завдання на перевірку сформованості умінь говоріння на англійській мові для дітей дошкільного віку; план-конспект заняття з англійської мови, розроблене ан основі комунікативного пвдходу;  ігрові вправи для навчання дошкільників англомовному спілкуванню.

Об’єктом дослідження є методика викладання іноземної мови. Предмет: комунікативний підхід у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку. Мета: проаналізувати методичні особливості використання комунікативного підходу у навчанні англійської мови дошкільників. Методологічною основою комунікативного навчання є праці з психологічної теорії мовленнєвої діяльності (Л.С. Виготський, І.О. Зимня, О.О.Леонтьєв, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн), з міжкультурної комунікації (Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, В.В. Сафонова, І.І. Халєєва та ін.), з теорії та методики комунікативного навчання іноземної мови (І.Л. Бім, І.М. Верещагіна, Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, А.А. Миролюбов, Р.П. Мильруд, Є.І. Пассов, Т.А. Притикіна, Є.С. Полат, В.В. Сафонова та ін.).

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

1.1. Проблема комунікативності та  спілкування в навчальній діяльності

1.2. Теоретичні основи комунікативного методу навчання іноземної мови

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

2.1. Особливості організації занять з іноземної мови для дошкільників в контексті комунікативного навчання

2.2. Основні методи комунікативного підходу навчання іноземної мови дітей дошкільного віку

РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

3.1. Особливості проведення експериментального дослідження

3.2. Аналіз результатів дослідження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Четвер, 27 жовтня 2011, 21:46)

Детальніше...

 

ФОРМУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рейтинг Користувача: / 19
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 42 сторінки, список використаних джерел налічує 44 джерела. В додатках наведено тестовтй матеріал до діагностики кількісних уявлень дітей старшого дошкільного віку, план-конспект розробленого заняття з теми дослідження.

В роботі розкрито теоретичні та методичні основи формування кількісних уявлень дошкільників: ппроблему розвитку кількісних понять у методиці навчання математики; аналіз програмного матеріалу щодо формування кількісних уявлень; основні методи та напрями роботи в ході формування кількісних уявлень дошкільників. В ході виконання роботи було проведено емпіричне дослідження  розвитку кількісних уявлень в дітей дошкільного віку за запропонованої системою занять. Об'єкт: методика навчання дітей дошкільного віку математиці. Предмет: процес формування кількісних уявлень у дітей дошкільного віку. Мета: дослідження особливостей формування кількісних уявлень дітей дошкільного віку. Даною проблемою займалась значна кількість дослідників (О. Грибанова, Г. Леушина, М. Макляк, Н. Менчинська, Н. Непомняща, О. Усова та ін.), тому актуальним є аналіз та систематизація існуючих методичних напрацювань та досліджень.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку

1.2. Проблема розвитку кількісних понять у методиці навчання дітей дошкільного віку математиці

1.3. Аналіз програмного матеріалу з формування кількісних уявлень дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ

2.1. Методи формування кількісних уявлень дошкільників

2.2. Основні напрямки роботи з формування кількісних уявлень дошкільників

2.2.1 Формування уявлень про кількість предметів

2.2.2. Формування уявлень про порівняння предметів

2.2.3. Формування уявлень про додавання і віднімання

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

3.1. Характеристика програми та методів експериментального дослідження

3.2. Аналіз результатів дослідження

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Середа, 26 грудня 2018, 13:35)

Детальніше...

 

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКА

Рейтинг Користувача: / 10
НайгіршеНайкраще 

 

РЕФЕРАТ МАЄ ПОВНИЙ ДОСТУП!

План

Вступ

1.Предметне поле історії психології та її зв’язок з іншими галузями психологічних знань

2.Характеристика основних методологічних принципів історико-психологічних досліджень

3.Проблема методів дослідження в історії психології

Висновки

Список використаних джерел

 

Останнє оновлення (П'ятниця, 21 жовтня 2011, 10:01)

Детальніше...

 

ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПЕДАГОГА

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 45 сторінок, список використаних джерел нараховує 41 джерело. В додатках наведено основні функції комунікації педагога; моделі педагогічного спілкування (за М. Таленом); тестовий матеріал до діагностичних методик.

_________________________________________________________________________

“Слово — найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Слово обертається найнесподіванішими вчинками навіть тоді, коли його немає, а є мовчання. Там, де потрібне гостре, пряме, чесне слово, іноді ми бачимо ганебне мовчання. Це найогидніший вчинок — зрада. Буває й навпаки: зрадою стає слово, яке повинно берегти таємницю. Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне — приносить біду. Словом можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльози, породити віру в людину і зародити невіру, надихнути на працю і скувати сили душі...” (В.Сухомлинський)

________________________________________________________________________

В роботі розкрито теоретичні засади мовленевої комунікації педагога як важливої складової процесу педагогічного спілкування. Наведено діагностичні методики дослідження особливостей мовленевої комунікації педагога. Об‘єкт дослідження: особливості спілкування педагога. Предмет: мовленнєва комунікація педагога. Мета: вивчити особливості мовленнєвої комунікації педагога.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПЕДАГОГА

1.1. Особливості комунікативної сторони педагогічного спілкування

1.2. Мова як засіб комунікації

1.3. Специфіка мовленнєвої комунікації педагога

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЄВОЇ

КОМУНІКАЦІЇ ПЕДАГОГА

2.1. Огляд і вибір методик дослідження

2.2. Діагностика ефективності педагогічної комунікації (за О. Леонтьєвим)

2.3. Діагностика стилів педагогічного спілкування

2.4. Оцінка рівня комунікативності вчителя (за В.Ф. Ряховським)

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (П'ятниця, 21 жовтня 2011, 09:44)

Детальніше...

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Рейтинг Користувача: / 24
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 39 сторінок, список використаних джерел нараховує 48 джерел. В додатках наведено основну документацію досліджуваного навчального закладу з проблем підтримки обдарованих дітей ( Цільова програма «Обдаровані діти» ліцею, План роботи ліцею, Статут дитячої організації “Веселка”, стровеної на базі ліцею, Програма вивчення сім`ї, Карта обліку обдарованих учнів ліцею) та методичний матеріал, необхідний для соціального педагога (пам'ятки для вчителів по роботі з обдарованими дітьми; поради батькам, у вихованні обдарованої дитини; Методика діагностики впливу батьків на розвиток обдарованих дітей).

Розкрито поняття обдарованості в психолого-педагогічних дослідженнях, методичні аспекти організації соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей. Проведено аналіз особливостей організації педагогічної підтримки обдарованих дітей в конкретному навчальному закладі (... ліцея для обдарованої молоді): вивчено основну документації, охарактеризовано роботу закладу в цьому напрямку; досліджено результати прведеної роботи за показниками успішності, участі в предметних олімпіадах, МАН, творчі та спортивні здобутки учнів ліцею. Більш детально проаналізовано роботу з батьками обдарованих дітей. Об’єкт: теорія та методика роботи з обдарованими дітьми. Предмет: соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей. Мета: розкрити особливості соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей. Питанню обдарованості приділялося багато уваги психологами і педагогами (Є.О. Голубєва, Г.С. Костюк, В.А. Крутецький, В.С. Мерлін, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов та ін.). Але, дана проблема не є широко розкритою в сучасній соціальній педагогіці. Робота грунтується на дослідженнях  таких науковців, як І. Звєрєва, А. Капська, І. Козубовська, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, С. Марченко, Л. Міщик, І. Мигович В. Сидоров, Г. Попович, Н. Романова, С. Толстоухова та ін..

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

1.1. Проблема обдарованості в психолого-педагогічній літературі

1.2. Особливості стратегії підтримки обдарованих дітей в Україні

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

2.1. Програми, форми та методи роботи з обдарованими дітьми

2.2. Особливості роботи соціального педагога з обдарованими

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В  ЛІЦЕЇ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

3.1. Загальна характеристика роботи ліцею з розвитку обдарованих дітей

3.2. Аналіз результатів соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в ліцеї

3.3. Реалізація соціально-педагогічної підтримки обдарованих дітей через роботу з їх батьками на базі ліцею

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Четвер, 20 жовтня 2011, 13:24)

Детальніше...