ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Рейтинг Користувача: / 22
НайгіршеНайкраще 

Робота вміщує 42 сотрінки, список використаних джерел нараховує 45 джерел, в додатках наведено фрагменти поезії з омонімічною римою та список скорочень, що використовується в роботі.


 

Наприклад:

 

Грицю вже не до коси: 

Виплив човен з-за коси,

В нім русявих дві коси.

Батько сердиться: “Коси!

В човна очі не коси!”

***

“Лукаш: Ой, скажи, дай пораду,

Як прожити без долі?

Доля: Як одрізана гілка,

Що валяється долі!

 


В роботі розкрито теоретичні основи омонімії в сучасній українській мові, види омонімів та шляхи виникнення омонемії. проаналізовано стилістичну роль омонімів в поетичній мові та лексичні особивості омонімії поетичних творів. Об’єкт дослідження: лексичні засоби української поезії. Предмет: використання явища лексичної омонімії в українській поезії. Мета: дослідити стилістичні можливості використання лексичних омонімів в поетичній мові. Робота грунтується на дослідженнях мовознавців:  С. І. Дорошенко, О.О. Потебня, Л.В. Щерба, О.І. Смирницький, О.С. Ахманова, В.І. Абаєв, В.В. Виноградов, Д.М. Шмелюва, Л.А. Булаховський, Л. Лисиченко, Г. Мукан, Л. Полюга, Н. Клименко, О. Демська, Ю. Леденьова, І.І. Ковалик, М.П. Кочерган, Л. Кравець, О.П.Кушлик, О.О. Реформатський, О.О. Тараненко, О. О. Шипнівська та ін..

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ  МОВІ

1.1. Проблема омонімії в мовознавстві

1.2. Види лексичних омонімів

1.3. Шляхи виникнення омонімії

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

2.1. Стилістична роль омонімів в поетичній мові

2.2. Аналіз лексичних особливостей омонімії поетичних творів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Субота, 08 жовтня 2011, 09:39)

Детальніше...

 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧОСТІ М. БУЛГАКОВА (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «СОБАЧЕ СЕРЦЕ») (дипломна робота)

Рейтинг Користувача: / 7
НайгіршеНайкраще 

Робота налічує 70 ст., список використаних джерел містить 69 джерел.

 

В дипломній роботі подано широку характеристику повісті Булгакова "Собаче сердце": історію написання твору, її структурні та композиційні особливості, основні художні засоби, що використовує письменник. Також наведено аналіз основних критичних статей літературознавців та власне дослідження соціально-філософських аспектів у повісті "Собаче серце" виходячи з філософського поняття "соціальне буття людини". Мета дослідження: дослідити соціально-філософську проблематику повісті «Собаче серце» М.Булгакова. Об'єкт: творчість М. Булгакова.Предмет: соціально-філософські аспекти повісті «Собаче серце» М.Булгакова. Теоретико-методологічна основа - літературно-критичні статті О. Булгакова, М. Крепе, Б. Соколов, М. Чудакова, І. Белза, В. Лакшин, Л. Яновська, В. Боборикін, П. Дейл, К. Райдел.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ М. БУЛГАКОВА

1.1. Життя та творчість М. Булгакова

1.2. Історія написання повісті «Собаче серце»

РОЗДІЛ 2. CОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ М.БУЛГАКОВА

2.1. Структура та композиція повісті М.Булгакова «Собаче серце»

2.2. Художні засоби повісті «Собаче серце»

2.3. Соціальна проблема існування людини у творчості М.Булгакова

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ АСПЕКТІВ У ТВОРЧОСТІ М. БУЛГАКОВА

3.1. Поняття про соціальне та філософське буття людини

3.2. Аналіз основних літературознавчих досліджень повісті «Собаче серце» М.Булгакова

3.3. Соціально-філософські аспекти у повісті «Собаче серце» М.Булгакова

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Останнє оновлення (Вівторок, 11 жовтня 2011, 20:02)

Детальніше...

 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРІВ М.БУЛГАКОВА

Рейтинг Користувача: / 6
НайгіршеНайкраще 

 Список використаних джерел налічує 34 літературних джерела.

В роботі описано особливості творчої спадщини М.Булгакова: композиційна та структурна побудова творів, особливості драматургії. Більш детально охарактеризовано використання гротеску Булгаковим. Розкрито соціально-філософські проблеми, які піднімає письменник у свої творах. Курсова базується на аналізі таких творів Булгакова як "Майстер і Маргарита", "Собаче серце", "Біла гвардія", "Записки молодого лікаря", "Рокові яйця". Мета дослідження - дослідити історіографію життя та творчості М.Булгакова. Об'єкт - життя та творчість Булгакова. Предмет – соціально-філософська проблематика творів Булгакова.Теоретнко-методологічна основа - біографічні дані про автора та літературно-критичні статті таких вчених: О. Булгакова, М. Крепе, Б. Соколов, М.Чудакова, І.Белза, В.Лакшин, Л.Яновська, В.Боборикін, П.Дейл, К.Райдел.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ М. БУЛГАКОВА

1.1. Життя та творчість М. Булгакова

1.2. Особливості композиційної та структурної побудови творів М. Булгакова

1.3. Драматургія М.О. Булгакова

РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРІВ М.БУЛГАКОВА

2.1. Гротеск у творах Михайла Булгакова

2.2. Соціально-філософська проблематика у творчості М.Булгакова

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Останнє оновлення (П'ятниця, 19 серпня 2011, 11:30)

Детальніше...

 

РОЛЬ ПОЗАШКІЛЬНОГО МИСТЕЦЬКОГО ЗАКЛАДУ У ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Рейтинг Користувача: / 21
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 40 сторінок, список використаних джерел налічує 41 джерело.

В роботі розкрито психолого-педагогічні основи естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку та розвитку їх художньо-творчих здібностей через позашкільні мистецькі заклади освіти: вплив театральних студій, музичної школи, хореографічних гуртків та колективів, позашкільних закладів з образотворчого мистецтва. Об’єкт дослідження: психолого-педагогічний процес. Предмет: Естетичне виховання молодших школярів у позашкільних мистецьких закладах. Мета:  охарактеризувати значення позашкільних мистецьких закладів у естетичному вихованні дітей молодшого шкільного віку.

ВСТУП
РОЗДІЛ І.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
1.1. Проблема естетичного виховання дітей молодших класів в сучасній педагогічній літературі
1.2. Особливості розвитку естетичного сприймання учнів 1-4 класів
РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ПОЗАШКІЛЬНИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ НА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
2.1. Загальна характеристика, зміст завдання, структура, функції позашкільних закладів освіти, їх роль в вихованні молодших школярів
2.2. Особливості позашкільних мистецьких закладів освіти в естетично-творчому розвитку дітей відповідно до їх напрямків
2.2.1 Вплив театрального мистецтва на дітей молодшошкільного віку
2.2.2. Дитяча музична школа як одна з основних баз поширення музичної культури
2.2.3. Вплив хореографічного мистецтва на виховання особистості молодшого школяра
2.2.4. Роль позашкільних закладів з образотворчого мистецтва в розвитку учнів молодших класів
2.3. Характеристика деяких позашкільних мистецьких закладів м. Полтави
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Останнє оновлення (Четвер, 29 вересня 2011, 10:43)

Детальніше...

 

ЗНАЧЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ УРОКУ

Рейтинг Користувача: / 7
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 37 сторінок, список використаних джерел нараховує 35 джерел

В роботі розкрито загально-методичні особливості підготовки вчителя до уроку в залежності від його типу  та структури; охарактеризовано основні аспекти проведення підготовчого етапу уроку для учнів молодших класів: мотивація навчальної діяльності учнів, методи стимулювання учнів на підготовчому етапі. Методичні рекомендації підкріплені прикладами з уроків  української мови. Об’єкт: урок в загальноосвітній школі.Предмет: початковий етап уроку.Мета:  охарактеризувати значення початкового етапу уроку.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І.
УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ.
1.1.Вимоги до сучасного уроку.
1.2.Типи уроків та їх структура.
1.3.Підготовка вчителя до уроку.
РОЗДІЛ ІІ. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП УРОКУ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ УЧНЯМИ.
2.1. Психологічні особливості проведення підготовчого етапу уроку для учнів молодших класів.
2.2. Методичні особливості початкового етапу уроку: проведення повторювально-навчальної роботи, повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.
2.3. Методи стимулювання учнів на підготовчому етапі уроку.
2.4. Приклади проведення підготовчого етапу уроку (фрагменти планів-конспектів уроків з української мови)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Останнє оновлення (П'ятниця, 09 вересня 2011, 22:07)

Детальніше...

 

РОЛЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАННІ ТА РОЗВИТКУ РІДНОЇ МОВИ

Рейтинг Користувача: / 16
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 41 сторінку, список використаних джерел нараховує 39 джерел, в додатках наведено характеристика основних ігор на розвиток мовлення, що були проведені під час дослідження; критерії оцінки рівня активності мовленевої діяльності дітей дошкільного віку (за Н.І.Луцан).

В роботі розкрито теоретичні основи ролі ігрової діяльності для розвитку мовлення дошкільників, наведено основні ігрові методи навчання, що сприяють розвитку мовлення. В ході дослідження проведено педагогічний експеримент з впровадження методики розвивально-дидактичних ігор  «Мандрівка веселих м’ячиків» в дошкільний навчально-виховний заклад. Важливе місце в системі засобів розвитку мовлення дошкільників посідає гра. Її вплив на виховний процес дітей було розкрито в роботах педагогів-класиків (А.Я. Коменський, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський та ін.), психологів (Ю.А .Аркін, М.Я. Басов, П.П. Блонський, Л.С. Виготський, Н.Д. Виноградов, Д.Б. Ельконін, С.Л. Рубінштейн, Д.Н. Узнадзе та ін.), сучасних педагогів (Л.В. Артемова, А.К. Бондаренко, Г.І. Григоренко, Р.І. Жуковська, В.Г. Захарченко, Т.О. Маркова, Д.В. Менджерицька, О.І. Сорокіна, О.П. Усова, Г.С. Швайко, К.І. Щербакова та ін.). Хоча проблема гри завжди була в центрі уваги педагогічної науки, аспекти ігрового потенціалу в процесі формування мовленнєвих навичок і зв’язного мовлення дошкільників залишаються однією з основних проблем сучасної методики навчання рідної мови, що і зумовило вибір теми дослідження.Об’єкт дослідження: методика навчання рідної мови в дошкільному закладі та мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку. Предмет: методичні особливості ігрової діяльності дошкільників для розвитку мовлення. Мета: дослідити роль ігрової діяльності в навчанні та розвитку рідної мови.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗЛДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИВИ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Проблема навчання та розвитку рідної мови дітей дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі
1.2. Значення ігрової діяльності для розвитку мовлення дошкільників
1.3. Класифікація ігрових методів навчання та розвитку мови дошкільників
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
2.1. Характеристика програми та методів емпіричного дослідження
2.2. Методичні особливості розвивально-дидактичних ігор  «Мандрівка веселих м’ячиків»
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Неділя, 04 вересня 2011, 16:50)

Детальніше...

 

РОЗВИТОК ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Рейтинг Користувача: / 6
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 46 сторінок, список використаних джерел нараховує 47 джерел, в додатках наведено різноманітні форми віршованих дитячих творів: віршовані загадки, народні забавлянки, лічилки, скоромовки, українські народні дитячі пісеньки, чистомовки, забавлянки, пальчикові ігри, ігри-хороводи, вірші на розвиток виразного читання; ігрові завдання - «СЕКРЕТИ» ВІРШУВАННЯ; показники рівня сформованості мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку.


У дитинстві кожна дитина - поет ... Дати дитині радість поетичного натхнення, пробудити в її серці живе джерело поетичної творчості - це така ж важлива справа, як навчити читати і вирішувати задачі. (В.О. Сухомлинський)

В роботі розкрито теоретичні та методичні аспекти розвитку художньо-мовленнєвої та поетичної творчості дітей дошкільного віку та проведено експериментальне дослідження результатів впровадження методики розвитку поетичної творчості дошкільників в дошкільний навчально-виховний заклад. Об'єкт дослідження: дитяча художня творчість та умови її формування. Предмет: поетична творчість дітей дошкільного віку. Мета - дослідження шляхів розвитку поетичної творчості дітей дошкільного віку.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1. Проблема художньо-мовленнєвої творчості дітей у психолого-педагогічній літературі
1.2. Особливості розвитку поетичної творчості дітей дошкільного віку
1.3. Методи та прийоми розвитку поетичної творчості дошкільників
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ
2.1. Характеристика програми та методів емпіричного дослідження
2.2.  Методичні особливості використаної методики розвитку поетичної творчості дошкільників
2.3. Аналіз результатів дослідження
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ    

Останнє оновлення (Неділя, 04 вересня 2011, 17:05)

Детальніше...

 

МОВА ВИХОВАТЕЛЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рейтинг Користувача: / 49
НайгіршеНайкраще 

Робота вміщує 47 сторінок, список використаних джерел налічає 40 джерел, в додатках наведено: результати дослідження особливостей мовлення вихователів, правильності та виразності мовлення дітей; вправи на розвиток мовлення дітей.

В роботі розкрито теоретико-методичні основи формування мовлення вихователя як складової його педагогічної діяльності та розвитку мовлення дошкільників; охарактеризовано методи та прийоми розвитку мовлення дошкільників, що ґрунтуються на зразку мови вихователя. Проведено експериментальне дослідження впливу мови вихователя на розвиток мовлення дошкільників. Об’єкт дослідження: мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку. Предмет: вплив мови вихователя на розвиток мовлення дошкільників. Мета: дослідити роль особливостей мовлення вихователя для розвитку мовленевої діяльності дітей дошкільного віку.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛЯ ТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1. Мова вихователя як складова його педагогічної діяльності
1.2. Характеристика розвитку мовлення дітей 3-6/7 років
1.3. Методи та прийоми розвитку мовлення дошкільників, що ґрунтуються на зразку мови вихователя
1.4. Засоби виразного мовлення вихователя та їх роль у мовленевому розвитку дітей дошкільного віку
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОВИ ВИХОВАТЕЛЯ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
2.1. Опис методів та програми емпіричного дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
2.3. Рекомендації щодо розвитку мовлення дітей дошкільного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Четвер, 08 вересня 2011, 20:28)

Детальніше...