МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОСЛИНАМИ

Рейтинг Користувача: / 48
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 38 сторінок, список використаних джерел налічує 36 джерел, в додатках наведено показники компетентності дошкільників з теми рослини відповідно до їх вікових особливостей; дидактичний матеріал до наведених в курсовій планів-конспектів занать з вивчення рослин.

В роботі висвітлено теоретичні аспекти проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з природою взвгалі та з рослинами зокрема; розкрито вікові особливості сприйняття природи дітьми дошкільного віку. Наведено основи методики ознайомлення дітей дошкільного віку з рослинами: місце теми в навчальних програмах; основні форми та методи організації роботи  дітей; плани-конспекти занять. Об’єкт дослідження: методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою та їх екологічне виховання. Предмет: особливості методики ознайомлення дітей дошкільного віку з рослинами.Мета: проаналізувати специфіку ознайомлення дошкільників з рослинами. використано дослідження та наробки наступних вчених: Ф. Фребель, К.Д. Ушинський, Є.І. Тихеєва, В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко, Н. Найденська, Т. Гризик, С.Д. Деребо, О.В. Дибіна, Н.П. Рахманова, І.Г. Калюжна, С.А. Козлова, Т.А. Кулікова, Л.К. Нарочна, К.Д. Гончарова, C.Н. Ніколаєва, Л.Т. Пакулева, Н.Ф. Яришева та ін.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
1.1. Висвітлення проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з природою в психолого-педагогічній літературі
1.2. Вікові особливості сприйняття природи та завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку
1.3. Методи та засоби ознайомлення дітей дошкільного віку з рослинами
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З РОСЛИНАМИ ЯК СКЛАДОВА ЇЇ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
2.1. Аналіз навчальних програмах для дошкільних закладів освіти та зміст ознайомлення дітей з рослинами в них
2.2. Загальна характеристика форм організації роботи при ознайомленні дітей з рослинами
2.3. Плани-конспекти занять
2.3.1.  Заняття-подорож «У гостях у Лісовичка»
2.3.2.  Заняття з дослідно-експериментальна робота в куточку природи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Четвер, 08 вересня 2011, 20:37)

Детальніше...

 

ЛАБОРАТОРНІ ЩУРИ, ЕКСПЕРИМЕНТИ НАД НИМИ

Рейтинг Користувача: / 8
НайгіршеНайкраще 

В роботі охарактеризовано біологічні особилвості лабораторних щурів, норми та стандарти їх утримання в лабораторнних умовах: догляд, годівля, утримання, розмноження; описано деякі експерименти, як проводять з лабораторними щурами: реакції на медикаменти та експерименти на вироблення умовних рефлексів.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЩУРІВ
1.1. Білі і сірі щури
1.2. Зовнішня будова
1.3. Внутрішня будова
РОЗДІЛ ІІ. УТРИМАННЯ В ЛАБОРАТОРІЇ
2.1. Догляд
2.2. Годівля
2.3 Розмноження
РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТИ НА ЩУРАХ
3.1. Реакції на медикаменти
3.2. Вироблення рефлексів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 15:15)

Детальніше...

 

ВИКОРИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СУВЕНІРІВ НА УРОКАХ З ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ

Рейтинг Користувача: / 8
НайгіршеНайкраще 

В роботі охарактеризовано історичний та мистецтвознавчий аспекти   дослідження українського національного сувеніру та методичні основи використання прийомів та технік  виготовлення національного сувеніру на заняттях з художньої праці в початковій школі.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І.
ІСТОРИЧНИЙ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕНІРУ
1.1.    Поняття українського національного сувеніру та історія його розвитку
1.2.    Аналіз засобів виразності стилістичних особливостей національного сувеніру
1.3.    Вплив сучасних тенденцій дизайну та діалог культур в національному сувенірі сьогодення
РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА ТЕХНІК НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕНІРУ НА ЗАНЯТТЯХ З ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ
2.1.Методика виконання національних сувенірів в різних образотворчих техніках на заняттях з художньої праці
2.2. Вивчення національного сувеніру на заняттях з художньої праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 14:45)

Детальніше...

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИ-МЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ЗОШ I СТ

Рейтинг Користувача: / 14
НайгіршеНайкраще 

 В роботі охарактеризовано теоретичні основи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі, їх класифікацію,  психолого-педагогічні особливості та вплив на активізацію пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку. В ході виконання курсової роботи було проведено емпіричне дослідження впливу використання мультимедійних презентацій на уроках з основ здоровя на активізвацію пізнанвального інтересу учнів 3 класу.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ЗОШ I СТ.
1.1. Психолого-педагогічні основи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі
1.2. Сучасні мультимедійні засоби навчання, їх класифікація та загальна характеристика
1.3. Методико-дидактичні аспекти застосування мульти-медійних засобів навчання
1.4. Переваги та недоліки мультимедійних засобів навчання в освітній діяльності
1.5. Особливості розвитку пізнавального інтересу молодших школярів
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ЗОШ I СТУПЕНЯ
2.1. Аналіз змісту програм і підручників щодо використання мультимедійних засобів навчання в початковій школі
2.2. Організація і аналіз результатів констатувального експерименту
2.3. Організація і аналіз результатів формувального експерименту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 13:05)

Детальніше...

 

ВИДИ РОБОТИ НА УРОКАХ З ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг Користувача: / 15
НайгіршеНайкраще 

 В роботі охарактеризовано теоретико-методичні особливості організації позакласного читання молодших школярів, його зміст та завдання, вимоги, особливості проведення уроків з позакласного читання. В ході виконання роботи проведено експериментальне дослідження впливу використання різних видів роботи на підвищення ефективності проведення уроків позакласного читання в молодших класах.

 ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
1.1. Проблема позакласного читання молодших школярів в психолого-педагогічних дослідженнях
1.2. Зміст і завдання позакласного читання, вимоги програми
1.3. Види роботи на уроках позакласного читання
1.4. Методичні особливості проведення уроків позакласного читання
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКІВ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ РОБОТИ
2.1. Характеристика програми емпіричного дослідження
2.2. Огляд і обґрунтування вибору методів дослідження
2.3. Аналіз результатів дослідження
2.4. Рекомендації щодо проведення уроків позакласного читання в початкових класах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 13:12)

Детальніше...

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УВАГИ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг Користувача: / 14
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 40 сторінок, список використаних джерел нараховує 37  джерел, в додатках наведено план-конспект заняття з дітьми першого класу з розвитку уваги; діагностичний матеріал до запропонованих в курсовій роботі методик.

Розкрито теоретичні та практичні аспекти дослідження уваги молодших школярів у навчальній діяльності, подано методики розитку уваги для дітей молодшого шкільного віку. Об’єктом дослідження є навчальна діяльність молодшого школяра. Предмет: психологічні особливості уваги уваги молодшого школяра у навчальній діяльності. Мета: охарактеризувати увагу як один з вирішальних аспектів навчальної діяльності.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
. ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Теорії уваги та механізми її дії
1.2. Властивості уваги
1.3. Класифікація видів уваги
1.4. Особливості розвитку уваги дітей молодшого шкільного віку  у навчальній діяльності
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Опис методів експериментального дослідження
2.2. Методика оцінки стійкості, розподілу і переключення уваги молодших школярів за кільцями Ландольта
2.3. Методика «Запам'ятай і розстав крапки» (за Р.С.Немовим)
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Субота, 20 серпня 2011, 08:25)

Детальніше...

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг Користувача: / 12
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 48 сторінок, список використаних джерел нараховує 44 джерела, в додатках наведено завдання та вправи для розвитку пам'яті дітей 7—10 років; тестовий матеріал до діагностичних методик.

Розкрито проблему розвитку пам'яті дітей молодшого шкільного віку та охарактеризовано основні методики експериментального дослідження розвитку пам'яті та мнемічних процесів у дітей. Об'єкт: психологічні особливості пам’яті як пізнавального процесу. Предмет: розвиток мнеміних процесів у дітей молодшого шкільного віку. Мета: дослідити психологічні особливості розвитку мнемічних процесів у дітей молодшого шкільного віку. Використано дослідження таких вчених як Л.С. Виготський, Н.Ф. Добриніна, Д.Б. Ельконін, З.М. Істоміна, Г.С. Костюк, О.Н. Леонтьєв, А.Р. Лурія, В.Я. Ляудіс, А.П. Нечаев, О.А. Смирнов, М.С. Роговін, С.Л. Рубінштейн, Л.В. Черемошкіна та інші.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОТІКАННЯ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1. Поняття про пам’ять та теорії її формування у психології
1.2. Теоретичні основи протікання мнемічних процесів
1.3. Вікові особливості розвитку процесів  пам’яті у молодших школярів
1.4. Прийоми та способи розвитку пам’яті молодших школярів
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТІКАННЯ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
2.1. Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження
2.2. Методика «Піктограма» (за А.Р. Лурією)
2.3. Діагностика зорової пам'яті (за Л.В. Черемошкіною)
2.4. Діагностика опосередкованої пам’яті (за Л.В. Черемошкіною)
2.5. Методика вивчення типу пам'яті (за Г.А. Усковою)
Висновки до другого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Субота, 20 серпня 2011, 08:33)

Детальніше...

 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПИЙНЯТТЯ КІНОПРОДУКЦІЇ СУЧАСНИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ

Рейтинг Користувача: / 5
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 86 сторінок, список використаних джерел нараховує 43 джерела, в додатках наведено бланки опитувальників, тестовий матеріал та обробка даних до діагностичних методик, які використовувались в ході виконання роботи.

Здійснено психологічний аналіз впливу кінопродукції на дошкільника: психологічні наслідки перегляду фільмів жахів та телереклами. Проведено емпіричне дослідження сприймання сучасними дошкільниками кінопродукції за наступними критеріями: аналіз уподобань дітьми серед кінопродукціїї, кінопродукція як чинник розвитку інтелекту дітей, їх тривожності. Об’єкт дослідження: психологічний розвиток дітей дошкільного віку в сучасному інформаційному середовищі компонентом якого є телебачення. Предмет: зв’язок між індивідуально-психологічними характеристиками дітей дошкільного віку та їх уподобань щодо перегляду телепродукції. Мета: полягала у вивченні особливостей сприймання телепродукції сучасним дошкільником. Дослідження грунтується на працях вчених: А. Бандура, В. Зінківський, І. Тет, Дж. Фрідман, М. Постер

ЗМІСТ.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СУЧАСНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ДИТИНУ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1. Особливості особистісного розвитку дошкільника
1.2. Вплив сучасного телебачення на особистість дошкільника
1.2.1. Психологічні наслідки перегляду фільмів жахів дитиною
1.2.2. Психологічний вплив телереклами на дитину дошкільного віку
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙМАННЯ КІНОПРОДУКЦІЇ ДИТИНОЮ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Огляд і обґрунтування вибору методик емпіричного дослідження
2.2. Шкала розумового розвитку Біне-Сімона (за описом Л.Ф.Бурлачука та Л.Ф. Морозова)
2.3. Тест тривожності «Вибери потрібне обличчя» (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен за описом Є.Ф. Рибалко, Л.А. Головей
2.4. Анкета дослідження уподобань дітьми дошкільного віку, щодо перегляду телепродукції і зразків телепродукції
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙМАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕЛЕПРОДУКЦІЇ ДОШКІЛЬНИКОМ
3.1. Характеристика програми емпіричного дослідження сприймання телепродукції дитиною дошкільного віку
3.2. Аналіз уподобань дитиною дошкільного віку, щодо телепродукції (обговорення анкетних даних)
3.3. Вікові особливості сприймання телевізійної продукції сучасним дошкільником
3.4. Гендерні аспекти сприймання телепродукції дошкільником
3.5. Індивідуально-психологічні чинники сприймання телевізійної продукції дітьми дошкільного віку
3.5.1. Розвиток інтелекту як чинник сприйняття телепродукції дошкільником
3.5.2. Тривожність особистості як чинник сприйняття телевізійної продукції дошкільником
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (П'ятниця, 02 вересня 2011, 18:51)

Детальніше...