ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Рейтинг Користувача: / 10
НайгіршеНайкраще 

Дипломна робота! Робота містить 76 сторінок, список використаних джерел налічує 78 джерел, в додатках наведено бланки діагностичних методик та особивості обробки отриманих даних.

В роботі проведено теоретичний аналіз проблеми конфліктної поведінки підлітків з повних та неповних сімей. Основою роботи стало проведення порівняльного дослідження особливостей конфліктів підлітків з повних та неповних сімей за наступними критеріями: вибір моделі поведінки в конфліктних ситуаціях, вміння конструктивно вирішувати конфлікти, діагностика стійкості до конфліктів, а також співвідношення  проявів акцентуацій характеру з конфліктністю. Об'єкт дослідження: конфлікти у підлітковому віці. Предмет: психологічні особливості прояву конфліктів і конфліктної поведінки у дітей підліткового віку в повних і неповних сім’ях. Мета: на основі аналізу проблеми розвитку особистості в підлітковому віці виявити психологічні особливості конфліктів і конфліктної поведінки дітей підліткового віку в повних і неповних сім’ях. Дослідженння побудовано на працях  як зарубіжних: З. Фрейд, К. Хорні, Е. Еріксон, М. Дойч, М. Шериф, К. Льовін, Ф. Хайдер та ін..; так і вітчизняних дослідників: Д.І. Фельдштейн, І.В. Дубровіна, Г.А. Цукерман, А.Я. Анцупов, А.І. Шипілов, Т.В. Драгунова, Н.В. Гришина, Л.А. Петровська, А.І. Донцов, Т.А. Полозова, К.А. Абульханова-Славська, Ф.М. Бородкин і Н.М. Коряк, О.Н. Громова та ін.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ
1.1. Поняття конфлікту та їх основні типи
1.2. Структура та динаміка конфліктів, їх причини і стадії
1.3. Виникнення конфліктів у підлітковому віці
1.4. Конфліктна поведінка підлітків з повних та неповних сімей
1.5. Психолого-педагогічні умови запобігання (попередження) виникнення конфліктів
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
2.1. Аналіз методів дослідження та їх загальна характеристика
2.2. Тест опису конфліктної поведінки К. Томаса (адаптація Н.В. Гришиної)
2.3. Методика самоооцінки конструктивної поведінки в конфлікті (за В. Козловим)
2.4.Методика діагностика стійкості до конфліктів (за М. Рибаковою)
2.5. Методика оцінки акцентуації характеру (за Р. Шмішеком)
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НЕПОВНОЇ СІМ'Ї НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
3.1. Характеристика вибірки та етапів дослідження
3.2. Аналіз результатів констатувального дослідження
3.3. Обговорення основних результатів порівняльного дослідження конфліктної поведінки підлітків з повних та неповних сімей 
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Неділя, 04 вересня 2011, 16:31)

Детальніше...

 

ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В 5-7 КЛ.

Рейтинг Користувача: / 13
НайгіршеНайкраще 

Робота містить 42 сторінки, список використаних джерел нараховує 44 джерела, додатки вміщують план конспект уроку систематизації знань учнів "Подорож до стародавньої Греції"

В роботі розкрито теоретичні аспекти проблема розвитку просторового мислення та просторових уявлень у дітей молодшого підліткового віку. Більш детально охарактеризовано основні методи, прийоми та засоби формування просторових уявлень учнів на уроках історії в 5-7 кл. Об'єкт дослідження - розвиток просторових уявлень учнів. Предмет - прийоми і засоби формування просторових уявлень в учнів 5-7 класів на уроках історії. Мета роботи: дослідити і описати найбільш ефективні прийоми і засоби формування просторових уявлень учнів 5-7 класів на уроках історії. Робота грунтується на працях педагогів і психологів (А.В.Белошиста, Л.В.Вайткунене, Л.А. Венгер, Л.Л. Гурова, М.Р. Дружинін, А.В. Запорожець, І.Я.Каплунович, В.А. Крутецький, К.Д. Мдівані, К.А. Славська, В.М.Тіхоміров, А.І. Фетісов, А.Я. Цукарь, Н.Ф. Четверухін, Ф.Н. Шемякін, І.С. Якіманська) та  вчених-методистів  (А.І.Стражев, К.В. Агiбалова, Г.М.Донський, Н.І. Аппарович, К.О. Баханов, Н.І. Запорожець  та ін..)

ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ
1.1. Проблема просторового мислення та просторових уявлень в психолого-педагогічній літературі
1.2. Особливості навчальної діяльності дітей молодшого підліткового віку
1.3. Загально-методичні засади формування просторових умінь та навичок учнів 5-7 класів на уроках історії
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ, ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В 5-7 КЛ.
2.1. Прийоми засвоєння учнями хронологічних знань
2.2. Методика роботи з картою на уроках історії в 5-7 класах
2.3 Використання космічних знімків на уроках історії
2.4. Розвиток просторово-образного мислення методами роботи з ілюстраціями
2.5. Інноваційні інформаційні технології як засіб формування просторових уявлень на уроках історії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Четвер, 11 серпня 2011, 21:45)

Детальніше...

 

СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ СВІТУ НЕПОВНОСПРАВНОЇ ДИТИНИ

Рейтинг Користувача: / 12
НайгіршеНайкраще 

В роботі розкрито психологічні та соціально-педагогічні засади формування життєвої компетентності неповносправних дітей. Більш детально охарактеризовано методику проведення занять з формування життєвої компетентності розумововідсталих дітей  дошкільного віку.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І.
Психолого-педагогічні засади формування життєвої компетентності неповносправних дітей
1.1. Поняття життєвої компетентності як основа розвитку особистості дитини
1.2. Психофізіологічні особливості неповносправної дитини і формування специфічного життєвого світу дитини
1.3. Принципи волонтерської роботи по формуванню життєвої компетентності з неповносправними дітьми  та їх сім’ями
1.4. Шляхи формування життєвої компетентності в умовах обмеженості світу
РОЗДІЛ ІІ. Методика проведення занять по формування життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку
2.1. Поняття розумової вiдсталостi та сучасні заклади реабілітації розумово відсталих дітей
2.2. Загальна характеристика програми волонтерської роботи по формуванню життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку
2.3. Аналіз результатів спостереження за ігровою діяльністю розумово відсталих дітей
2.4. Методика проведення занять на підняття рівня життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 13:20)

Детальніше...

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВИХОВАННІ

Рейтинг Користувача: / 24
НайгіршеНайкраще 

В роботі розкрито теоретичні підходи до проблеми інноваційних технологій в дошкільному вихованні. Більш детально охарактеризовано методичні особливості найбільш популярних технологій дошкільного виховання: будинок вільної дитини М. Монтессорі, «Йєна-план-школа» П. Петерсена, антропософська школа Р. Штейнера, «школа успіху і радості» С. Френе, методика М. Єфименка.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
1.1. Проблема інноваційної діяльності та новітніх підходів до виховання в педагогіці
1.2. Поняття педагогічної технології
1.3. Особистісно-орієнтоване виховання як основа сучасної системи дошкільного виховання України
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СУЧАСНІ ІННОВАЦІНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
2.1. «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі
2.2. «Йєна-план-школа» П. Петерсена
2.3.  Антропософська школа Р. Штейнера
2.4. «Школа успіху і радості» С. Френе
2.5. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

 

Останнє оновлення (Середа, 26 грудня 2018, 13:34)

Детальніше...

 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ

Рейтинг Користувача: / 10
НайгіршеНайкраще 

В роботі проаналізовано проблему віл-інфікованої молоді в соціальній педагогіці, наведено статистичні дані щодо поширеності ВІЛ/ СНІДу в Україні. Розкрито основи соціально-педагогічної роботи з від-інфікованою молоддю на прикладі підтримки віл-інфікованих вагітних жінок та проведено емпіричне дослідження ефективності використання запропонованої в курсовій соціально-педагогічної технології.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ПРОБЛЕМИ ВІЛ-ІНФІКОВАНОЇ МОЛОДІ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
1.1. Поширеність ВІЛ/ СНІДу в Україні
1.2. Соціально-психологічні особливості ВІЛ-інфікованої молоді
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ
2.1. Поняття та класифікації соціально-педагогічних технологій
2.2. Форми та методи роботи з ВІЛ-інфікованою молоддю
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВІЛ-ІНФІКОВАНОЮ МОЛОДДЮ В БА «СВІТЛО НАДІЇ»
3.1. Характеристика роботи БА «Світло надії» з ВІЛ-інфікованими
3.2. Соціально-педагогічні технології підтримки ВІЛ-інфікованої молоді (на прикладі ВІЛ-інфікованих вагітних жінок)
3.3. Емпіричне дослідження ефективності використання технологій соціально-педагогічної підтримки ВІЛ-інфікованих вагітних жінок
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Субота, 10 вересня 2011, 15:01)

Детальніше...

 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛУЧНИХ КВІТКОВИХ РОСЛИН ОКОЛИЦЬ МІСТА

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

В роботі проведена комплексна характеристика 50 видів лучних рослин околиць міста ...: їх біоморфологічні, екологічні властивості, колообіг поживних речовин, динаміка фізіологічних процесів, аналіз на наявність рідкісних видів. Більш детально досліджено проблему раціонального використання та покращення вивчених луків.

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ГРУНТОВО–КЛІМАТИЧНІ УМОВИ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 2. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 4. КВІТКОВІ ЛУЧНІ РОСЛИНИ ОКОЛИЦЬ МІСТА ...

4.1. Видовий склад
4.2. Біоморфологічні особливості
4.3. Екологічні властивості
4.4. Рідкісні та зникаючі види
4.5. Колообіг поживних речовин
4.6. Динаміка фізіологічних процесів та вмісту окремих речовин
РОЗДІЛ 5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИВЧЕНИХ ЛУК
5.1. Використання виявлених рослин у житті людини
5.2. Продуктивність досліджуваних лук
5.3. Напрямки поліпшення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК

 

Останнє оновлення (Понеділок, 12 вересня 2011, 08:00)

Детальніше...

 

ЛУЧНІ РОСЛИНИ РОДИНИ АЙСТРОВИХ В ОКОЛИЦЯХ

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

В роботі проведена комплексна характеристика 23 видів лучних айстрових рослин околиць міста ...: їх біоморфологічні, екологічні властивості, колообіг поживних речовин, участь у травостоях.  Більш детально досліджена динаміка фізіологічних процесів та вміст окремих речовин в лучних рослинах.

 

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
Природні умови району дослідження
РОЗДІЛ 2. Літературний огляд
РОЗДІЛ 3. Програма і методи дослідження
РОЗДІЛ 4. Лучні айстрові околиць міста ...
4.1. Видовий склад
4.2 Біоморфологічні особливості
4.3 Екологічні особливості
4.4 Участь у травостоях
4.5 Колообіг речовин ділянок з участю лучних айстрових
4.6 Народногосподарське значення
РОЗДІЛ 5. Динаміка фізіологічних процесів та вмісту окремих речовин
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Понеділок, 12 вересня 2011, 08:45)

Детальніше...

 

ЛУЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ РОДИНИ ТОНКОНОГОВИХ ОКОЛИЦЬ

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Грунтово–кліматичні умови району дослідження
РОЗДІЛ 2. Літературний огляд
РОЗДІЛ 3. Програма і методи дослідження
РОЗДІЛ 4. Вивчення дикорослих тонконогових околиць смт.Семенівка
4.1.Видовий склад
4.2.Біоекологічна характеристика
4.3.Фенологічні спостереження
4.4. Участь у травостоях
4.5. Колообіг речовин лучних ділянок з участю представників родини тонконогових
4.6. Динаміка фізіологічних процесів та вмісту окремих речовин
РОЗДІЛ 5. Сучасний стан та шляхи покращення вивчених луків
5.1. Використання виявлених рослин у житті людини
5.3. Напрямки поліпшення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Останнє оновлення (П'ятниця, 10 грудня 2010, 23:07)

Детальніше...