ЗОБРАЖЕННЯ КОМАХ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг Користувача: / 8
НайгіршеНайкраще 

Курсова робота викладена на 38 сторінках друкованого тексту, список використних джерел налічує 41 джерело, в додатках наведено зображення комахи в класичних творах образотворчого мистецтва, приклади зображення комах в різних образотворчих техніках.

В курсовій роботі розкрито специфіку викладання образотворчого мистецтва у початковій  школі та педагогічні умови розвитку зображувальної діяльності молодших школярів, проаналізовано історичні аспекти використання зображення комах у світовому живописі. В ході написання курсової роботи було проведено експериментальне дослідження особливостей зображення комах дітьми молодшого шкільного віку. За отриманими результатами дослідження було розроблено рекомендації щодо використання різних технік зображення комах на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Метою курсової роботи є  дослідження методичних особливостей реалізації зображень комах на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. Об’єкт: методика викладання образотворчого мистецтва в молодших класах. Предмет: методичні аспекти зображення комах на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Робота грунтується на дослідженнях Є.Антонович, А.Бакушинский, Г.Беда, С.Бучинський, І.Глинська, С.Коновець, В.Космінська, О.Красовська, В.Кузин, Л.Любарська, Г.Падалка, Н.Петров, О.Рудницька, Р.Шмагало та ін.


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОБРАЖЕННЯ КОМАХ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1.1. Використання зображення комах у світовому живописі
1.2. Специфіка викладання образотворчого мистецтва у початковій  школі
1.3. Педагогічні умови розвитку зображувальної діяльності молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗОБРАЖЕННЯ КОМАХ УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

2.1. Емпіричне дослідження особливостей зображення комах дітьми молодшого шкільного віку

2.2. Рекомендації щодо використання різних технік зображення комах на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Останнє оновлення (Середа, 30 грудня 2015, 23:38)

Детальніше...

 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Рейтинг Користувача: / 30
НайгіршеНайкраще 

Курсова робота викладена на 51 сторінці друкованого тексту, список використаних джерел налічує 49 джерел, в додатках наведено діагностичний матеріал до експериментального дослідження, комплекс занять спрямований на формування патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку ("ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ"; ознайомлення дітей з народною символікою «УКРАЇНСЬКЕ РІЗНОБАРВ’Я»; заняття з декоративного малювання для дітей старшого дошкільного віку «СОРОЧКА ДЛЯ  ІВАНКА»; ЗНАЙОМСТВО ДІТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ ІГРАШКОЮ – СВИЩИКОМ; «КРАСНОМУ РОДУ — НЕМА ПЕРЕВОДУ»; родинний захід, присвячений українській мові «СЛОВО ДО СЛОВА – СКЛАДАЄТЬСЯ МОВА»)

В роботі розкрито підходи до проблеми патріотизму та патріотичного виховання в сучасній педагогіці, особливості, основні засоби та методи формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку. В ході виконання роботи проведено експериментальне дослідження рівня сформованості патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку за когнітивним (наявність узагальнених уявлень про символи країни, державну мову, націю, визначні місця, природні ресурси, видатних людей тощо), емоціним (оцінка патріотичного (антипатріотичного) вчинку персонажу) та діяльнісним критеріями (напр., дитина чує Гімн України і кладе руку на серце; охоче бере участь у заходах суспільно-патріотичної спрямованості та ін.). На основі отриманих результатів дослідження розроблено рекомендації щодо підвищення рівня розвитку патріотичних почуттів дошкільників.

Метою роботи було встановлення теоретико-методичних та практичних основ формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку. Об’єкт: процес патріотичного виховання дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ. Предмет: методичні особливості формування патріотичних почуттів дошкільників.Даній проблематіці присвячені фундаментальні праці вчених-філософів В.Бичко, О.Забужко, І.Надольний, І.Стогнія, В.Шинкарука та ін.. Псіхологічну складового патріотізму досліджують у своїх наукових працях сучасні психологи: І.Бех, А,Богуш, М.Борішевській, В.Котірло. Проблема формування патріотизму піднімається в низці праць класиків педагогічної думки Г.Ващенка, Б.Грінченка, Я.А.Коменського, С.Русової, В.Сухомлинського, К.Ушинського та сучасних наукових дослідженях Л.Артемової, О. Денисюк, О.Каплуновської, М.Машовець, О. Стаєнної та ін. Питання формування військового патріотізму певної мірою розглянуто в роботах А.Абрамова, В.Баранівського, В.Лутовінова, В.Осьодло, В.Стасюка, Ю.Красильников.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Проблема патріотизму та патріотичного виховання в сучасній педагогіці

1.2. Особливості формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку

1.3. Основні засоби та методи розвитку патріотичних почуттів дошкільників

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ

2.1. Характеристика програми та методів емпіричного дослідження

2.2. Аналіз результатів дослідження

2.3.Рекомендації щодо підвищення рівня розвитку патріотичних почуттів дошкільників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Середа, 26 грудня 2018, 14:18)

Детальніше...

 

Індивідуально-диференційований підхід до формування навичок навчальної діяльності дошкільників

Рейтинг Користувача: / 7
НайгіршеНайкраще 

Курсова робота викладена на 50 сторінках друкованого тексту, список використних джерел налічує 46 джерел, в додатках наведено діагностичний матеріал до експериментального дослідження, плани-конспекти занять, проведених на формуючому етапі дослідження.

В роботі розкрито теоретико-методичні основи індивідуально-диференційованого підходу до формування навичок навчальної діяльності дошкільників, а саме: особливості розвитку навчальної діяльності дошкільників та методи її формування, специфіку індивідуально-диференційованого підходу та методичні основи його впровадження у роботі з дітьи дошкільного віку. В ході виконання роботи проведено експериментальне дослідження ефективності  індивідуально-диференційованого підходу в формуванні навичок навчальної діяльності старших дошкільників. Мета роботи: теоретико-експериментальне дослідження індивідуально-диференційованого підходу до формування навичок навчальної діяльності дітей старшого дошкільного віку. Об'єкт: процес формування навичок навчальної діяльності дошкільників. Предмет: педагогічні умови формування навчальної діяльності в процесі індивідуально-деференційованого підходу на заняттях з дітьми дошкільного віку.
Теоретико-методологічну основу дослідження склали: ідеї психологічної та педагогічної науки про особистість як суб'єкта діяльності (В.Давидов, А.Запорожець, А.Леонтьєв, Д.Ельконін та ін.); теоретичні основи індивідуально-диференційованого підходу до навчання і виховання дітей (А.Арапов, І.Осмоловська, А.Кірсанов, А.Дахін, Е.Рабунский, Н.Унт та ін.).

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи індивідуально-диференційованого підходу до формування навичок навчальної діяльності дошкільників

1.1. Становлення навчальної діяльності дітей дошкільного віку

1.2. Специфіка індивідуально-диференційованого підходу у роботі з дошкільниками

1.3. Методичні особливості впровадження індивідуально-диференційованого підходу у формуванні навичок навчальної діяльності дошкільників

1.4. Методи формування навичок навчальної діяльності старших дошкільників

РОЗДІЛ 2. Eмпіричне дослідження ефективності  індивідуально-диференційованого підходу до формування навичок навчальної діяльності старших дошкільників

2.1. Характеристика програми та методів дослідження

2.2. Аналіз результатів дослідження

2.3. Рекомендації щодо застосування індивідуально-диференційованого підходу в формуванні навичок навчальної діяльності дошкільників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .

ДОДАТКИ

 

Останнє оновлення (Середа, 30 грудня 2015, 13:41)

Детальніше...

 

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, У ЯКИХ ЧИНИТЬСЯ НАСИЛЬСТВО

Рейтинг Користувача: / 5
НайгіршеНайкраще 

Курсова робота викладена на 49 сторінках друкованого тексту, список використних джерел налічує 47 джерел, в додатках наведено діаностичний матеріал до експериментального дослідження, сценарій виховної години «Мій улюблений світ без насильства», поради для жертв або свідків домашнього насильства, рекомендації психологам та соціальним педагогам у разі першої допомоги жертвам домашнього насильства.

В роботі розкрито поняття та види насильства в сім’ї, основні причини насильства та психологічні особливості поведінки членів сім’ї, в якій чиниться насильство. Більш детально охарактеризовано методичні особливості соціального супроводу сімей, в яких чиниться насильство: етапи, форми та методи. В ході написання курсової роботи проведено експериментальне дослідження порушень особистісного розвитку та поведінки дітей, які пережили психотравмуючу подію через насильство в сім’ї.  Мета дослідження: методичний аналіз особливостей соціального супроводу сімей, в яких терплять насилля. Об'єкт: сім’ї, в яких здійснюється насилля. Предмет: соціальний супровід сімей, в яких здійснюються насилля. Робота грунтується на дослідженнях таких вчених, як В.Алексеєва, С.Болтівець, Л.Войтова, Н.Голик, В.Єрьоменко, Н.Капій, А.Капська, Т.Каткова, Н.Королюк, О.Мандренко, О.Науменко,  Т.Шапошникова, С.Шаргородська та ін.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

1.1. Поняття та види насильства в сім’ї

1.2. Причини насильства та психологічні особливості поведінки членів сім’ї, в якій чиниться насильство

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, У ЯКИХ ЧИНИТЬСЯ НАСИЛЬСТВО

2.1. Особливості соціального супроводу сімей, у яких чиниться насильство

2.2. Етапи, форми та методи соціального супроводу сімей, що терплять насильство

2.3. Превенція насильства в сім'ї

2.4.Експериментальне дослідження порушень особистісного розвитку та поведінки дітей, які пережили психотравмуючу подію через насильство в сім’ї

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Середа, 30 грудня 2015, 01:08)

Детальніше...

 

ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Рейтинг Користувача: / 9
НайгіршеНайкраще 
Робота вміщує 43 сторінки, список використаних джерел нараховує 43 джерела, в додатках наведено приклади дидактичний матеріал до експериментальної частини, фрегменти уроків з активним використанням дослідів.

В роботі розкрито теоретико-методичні особливості використання дослідів на уроках природознавства в початковій школі, проведено  аналіз змісту Державного стандарту початкової загальної освіти щодо даної проблематики. В ході виконання роботи проведено експериментальне дослідження, яке було спрямоване на вставлення впливу дослідів на формування експериментально-дослідницької діяльності дітей молодшого шкільного віку на уроках природознавства.

Метою дослідження є аналіз і узагальнення накопиченого педагогічного досвіду та висвітлення педагогічних умов ефективності використання дослідів на уроках природознавства в молодшій школі. Об’єкт: процес формування експериметнально-дослідницької діяльності учнів початкових класів на уроках природознавства. Предмет: педагогічні умови та методичні особливості організації проведення дослідів на уроках природознавства в початковій школі. Праця грунтується на дослідженнях таких педагогів як В.Алфімова, О.Губенка, Л.Ковбасенка, О.Микитюка, О.Моляко, І.Нікітіної, В.Паламарчук, О.Савенкова, А.Сологубова, Ю.Тамберга, І.Якиманської та іншихЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

1.1. Проблема використання дослідів на уроках природознавства в науково-методичних джерелах

1.2. Особливості нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти щодо вивчення природознавства в початковій школі

1.3. Етапи проведення дослідів

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ДОСЛІДІВ У ФОРМУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

2.1. Характеристика програми та методів емпіричного дослідження

2.2. Аналіз результатів дослідження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Середа, 30 грудня 2015, 00:31)

Детальніше...

 

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, ЧЛЕНИ ЯКИХ Є ХВОРИМИ НА СНІД

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Курсова робота викладена на 44 сторінках друкованого тексту, список використних джерел налічує 44 джерела.

В роботі розкрито проблему соціально-педагогічного супроводу сімей, члени яких хворі на СНІД у психолого-педагогічній літературі, детально описано психологічні особливості таких сімей. Значна увага приділена методичному аналізу  соціального супроводу (форми, методи) даної категорії населення.

Об’єкт дослідження: соціальний супровід ВІЛ-інфікованих та членів їх родин. Предмет: специфіка, форми та методи соціального супроводу сімей, члени яких хворі на СНІД. Мета: визначити особливості та складові соціального супроводу сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/Сніду. Робота грунтується на дослідженнях таких вчених, як К.Абрамова, М.Галагузов, Ю.Галустян, І.Д.Звєрєва, А.Капська, Н.ВКотова, Д.Муценко, Н.Пукас, І.Трубавіна.

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА СІМЕЙ, ЧЛЕНИ ЯКИХ Є ХВОРИМИ НА СНІД

1.1. Поширеність ВІЛ/ СНІДу в Україні

1.2. Соціально-психологічні особливості сімей, члени яких терплять ВІЛ-інфікцію

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЧЛЕНИ ЯКИХ Є ХВОРИМИ НА СНІД

2.1. Особливості соціального супроводу

2.2. Методи та форми соціального супроводу сімей, члени яких хворі на СНІД

2.3. Основи психолого-педагогічного консультування сімей, члени яких хворі на СНІД

2.4. Організація груп підтримки сімей, члени яких хворі на СНІД

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Останнє оновлення (Вівторок, 22 грудня 2015, 23:42)

Детальніше...

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (Дипломна робота)

Рейтинг Користувача: / 9
НайгіршеНайкраще 

Дипломна робота викладена на 117 сторінках друкованого тексту, список використних джерел налічує 125 джерел; в додатках (48 сторінок) вміщено тестовий матеріал до експериментальної частини; ігри, вправи, завдання на подолання емоційного неблагополуччя дітей дошкільного віку; методичний матеріал до корекції емоційного неблагополуччя дітей засобами арт-терапії.

 


ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Поняття емоційного благополуччя та емоційного неблагополуччя в психолого-педагогічних дослідженнях

1.2. Емоційне неблагополуччя дітей дошкільного віку

Висновок до першого розділу

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Методологічні засоби, хід і процедура експериментального дослідження

2.2. Аналіз результатів констатувального експерименту

2.3. Особливості організації формувального етапу дослідження

2.4. Результати впровадження психолого-педагогічної програми профілактики і корекції емоційного неблагополуччя дітей старшого дошкільного віку

Висновок до другого розділу

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (П'ятниця, 07 листопада 2014, 01:41)

Детальніше...

 

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ СПРИЙМАННЯ ТА РОЗУМІННЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДОШКІЛЬНИКА

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

 

 

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми соціалізації дошкільника

1.1. Особливості соціалізації дошкільника

1.2.  Вплив сприймання і розуміння дошкільниками емоційних станів людини на процес соціалізації

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Експериментальне дослідження особливостей сприймання і розуміння дошкільникам емоційних станів людини

2.1. Методологічні засоби, хід і процедура констатувального експерименту

2.2. Аналіз результатів констатувального експерименту

Висновок до другого розділу

Розділ 3. Психолого-педагогічні програма формування та корекції

психоемоційної сфери старших дошкільників

3.1. Методика, хід і процедура формувального експерименту

3.2. Результати впровадження комплексної  програми корекції та формування компонентів психоемоційної сфери старших дошкільників

Висновок до третього розділу

ВИСОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Останнє оновлення (Середа, 13 серпня 2014, 22:56)

Детальніше...